Partnerbericht

Rekeninghouders knippen pinpas door

'Vandaag vieren we dat een groep klanten niet meer machteloos toeziet hoe hun bank investeert in klimaatverandering,' aldus Donald Pols, campagneleider Klimaat en Energie van Milieudefensie. 'Zij ondernemen actie; met hun geld worden geen kolencentrales meer gebouwd of oliewinning gefinancierd.'
Uit een vorige week gepubliceerd onderzoek* van Milieudefensie blijkt dat alle Nederlandse banken samen, via hun investeringen 594 miljoen ton CO2 per jaar veroorzaken. Dat is driemaal zoveel als heel Nederland in één jaar. Er zijn grote verschillen tussen de banken. ABN Amro en ING/Postbank zijn de meest klimaatschadelijke, gevolgd door Fortis en Rabobank. De meest klimaatvriendelijke banken van Nederland zijn Triodos Bank en ASN Bank.

Volgens Pols hebben bankklanten via hun bankkeuze grote invloed op de hoeveelheid CO2 die de lucht in gaat. Wie bijvoorbeeld tienduizend euro spaargeld overhevelt van ABN Amro naar Triodos bank of ASN Bank, vermijdt een hoeveelheid uitstoot van het broeikasgas CO2 die even groot is als wanneer hij een half jaar de auto niet gebruikt.

Milieudefensie is al meer dan een jaar in gesprek met de grote banken om hen tot een klimaatvriendelijker investeringsbeleid te bewegen. 'Maar ze hebben de roep om verandering tot nog toe genegeerd. Daarom kiezen hun klanten nu zelf voor een duurzame manier om hun geld weg te zetten,' aldus Donald Pols.

Sinds de start van de campagne 'Klimaatverandering: niet met mijn geld!', hebben al ruim tweeduizend mensen via de Milieudefensie-website www.nietmetmijngeld.nl een pakket aangevraagd, waarmee ze van bank kunnen veranderen.

nietmetmijngeld.nl

www.milieudefensie.nl/klimaat