Partnerbericht

Reizen in risicolanden & duty of care

Dit plaatst veel organisaties, zowel Ngo’s als universiteiten, voor een dilemma. Hulp aan mensen in nood en academische vrijheid om onderzoek te verrichten heeft grote waarde en is vaak de reden waarom ze als instituut bestaan. Aan de andere kant wil je goed voor jouw mensen zorgen en ze veilig laten werken en reizen.

Uiteraard ligt een gedegen veiligheidsbeleid of travel risk management ten grondslag aan de veiligheid in een organisatie. Dit is de basis van de duty of care oftewel zorgplicht als werkgever. Het probleem is echter dat de medewerkers vaak alleen of in kleine teams in het buitenland werken. Als organisatie kun je maar beperkt lokaal ondersteuning bieden. Uiteindelijk moeten medewerkers zelf ook in staat zijn om ter plekke de risico’s te verkleinen.

De Basic Safety & Security Course (HEAT) en de Advanced Safety & Security Course (HEAT +) zijn zogenaamde Hostile Environment Awareness Trainingen.

In deze trainingen krijgen medewerkers de tools en skills om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid. Door middel van praktische lessen en hoog realistische simulaties leren de deelnemers hoe ze persoonlijk reageren op situaties. Daarnaast krijgen ze tips en tricks om effectiever gedrag te laten zien. Hiermee komt het doel om te kunnen reizen in het buitenland en weer veilig terug te keren naar huis een stuk dichterbij.