Inmiddels hebben honderden kiesgerechtigden de rijksbegroting naar eigen inzicht verdeeld via Begroot je Rijk! Bij Begroot je Rijk wordt bijgehouden hoe vrouwen, mannen, verschillende leeftijdscategorieën en mensen met een bepaalde politieke voorkeur de rijksbegroting zouden verdelen. Een deelnemer kan de eigen verdeling daartegen afzetten, net zoals tegen het grote gemiddelde van alle deelnemers aan het online spel. Ook kan een deelnemer anderen met een e-mail uitnodigen om deel te nemen aan Begroot je Rijk en de uitkomsten tegen elkaar afzetten.

 

Bijzondere aandacht is er voor de verhouding in de verdeling tussen de posten Ontwikkelings-samenwerking en Defensie. Wat dat laatste betreft zou volgens Begroot je Rijk! de Nederlandse bevolking het huidige defensiebudget met 40 procent willen inkrimpen (zie www.begrootjerijk.nl/vergelijk). Dat zou betekenen dat Nederland moet afzien van de JSF. De politieke partij die het meeste in lijn is met deze uitslag is de SP.  "Als het aan de SP ligt, wordt er de komende vier jaar 2,5 miljard bezuinigd op defensie.", reageert Guido van Leemput, medewerker Defensie voor de Tweede Kamerfractie van de SP . "We zijn dan ook tegen het aanschaffen van de JSF, niet in de laatste plaats omdat de we nog steeds niet weten hoeveel een toestel gaat kosten, en omdat de opbrengsten tot nu toe sterk achterblijven bij de aanvankelijke verwachtingen. Door nu een overeenkomst te ondertekenen maakt de regering wordt het steeds moeilijker om zonder financiële schade onder de JSF uit te komen."  

 

Eric Trinthamer, voorlichter bij de VVD voor defensiezaken, legt uit dat zijn partij de aanschaf van de JSF ziet als bittere noodzaak. "Nederland kan niet zonder jachtvliegtuigen. Het huidige jachtvliegtuig van de Nederlandse luchtmacht, de F-16, is zo'n dertig jaar oud en is daarmee aan vervanging toe. Andere vliegtuigen voldeden niet aan de eisen van de luchtmacht; daarbij hebben wij goede ervaringen met Amerikaanse toestellen. Door betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het vliegtuig, kan het Nederlandse bedrijfsleven lucratieve opdrachten binnenhalen. Bovendien is dat goedkoper dan kant en klare JSF's aan te schaffen." Dat stemwijzer Begroot je Rijk uitwijst dat de Nederlandse bevolking het defensiebudget zou terugbrengen, ziet Trinthamer als niet realistisch. "Er gaat veel geld naar Defensie toe, maar dat is ook echt nodig. Het is leuk dat mensen willen dat er meer geld voor bijvoorbeeld sociale zaken beschikbaar komt, maar Defensie kan natuurlijk nooit een sluitpost zijn op je begroting."

 

Begroot je Rijk is te spelen op www.begrootjerijk.nl .

 

Begroot je Rijk is mede mogelijk gemaakt door Hivos.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer