IKV Pax Christi vindt het jammer dat de Minister in de notitie beleidsinhoudelijke als subsidietechnische zaken combineert. "Zo komen we aan een discussie over de toekomst van internationale samenwerking nauwelijks toe, omdat die overschaduwd dreigt te worden door discussie over de subsidie", zegt Jan Gruiters in een eerste reactie. Iedere kritische noot op de beleidsvoorstellen van de Minister, kan worden uitgelegd als kritiek op de subsidieregeling.

Met haar schriftelijke reactie op de nota van Koenders wil IKV Pax Christi het inhoudelijke debat juist wel voeren, en dan vooral over de inhoudelijke beleidskeuzes over de rol van het maatschappelijk middenveld in relatie tot overheden en andere actoren. In het stuk signaleert de vredesorganisatie een aantal beleidsinhoudelijke fricties, die te maken hebben het ontbreken van een visie op de kracht en de beperking van elk kanaal in de nota van Koenders. De beleidskeuzes zijn daardoor onvoldoende gebaseerd op een sterkte – zwakte analyse van het multilaterale, het bilaterale en het maatschappelijke kanaal.

IKV Pax Christi zal de reactie breed verspreiden en voorleggen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

http://www.ikvpaxchristi.nl/

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer