Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Het rapport 'Walking the Talk: Putting women's rights at the heart of the HIV & aids response' beschrijft de problemen die vrouwen tegenkomen bij preventie, behandeling, zorg en ondersteuning. Ook geeft het rapport concrete aanbevelingen aan donoren, overheden en het maatschappelijk middenveld over manieren om veranderingen tot stand te brengen.

U kunt het (engelstalige) rapport gratis downloaden (2.6 MB) via de link hiernaast.

http://www.vso.nl/over/Rapport_vrouwen_en_Aids.asp

Voor het maken van verhalen hebben we jouw steun nodig.

Ja, ik word vriend (€6 per maand)
VSO nieuw

VSO Nederland

VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die door duurzame kennisuitwisseling werkt aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede. …

VSO heeft zo’n 900 vacatures per jaar in Afrika en Azië. VSO’ers werken in vrijwel alle beroepsgebieden: onderwijs, gezondheidszorg, business en management, IT, techniek en natuur (van landbouw tot visserij en natuurbeheer).

Wereldwijd werken er op dit moment zo’n 1.700 VSO’ers aan armoedebestrijding, waaronder 120 Nederlandse VSO’ers. Sinds de oprichting, in 1958, hebben meer dan 43.000 vakdeskundigen hun kennis en ervaring gedeeld in 140 landen. Vanuit Nederland zijn er totaal 1.500 VSO’ers uitgezonden.

Profielpagina