Partnerbericht

Rapport over vrouwen en aids

Het rapport 'Walking the Talk: Putting women's rights at the heart of the HIV & aids response' beschrijft de problemen die vrouwen tegenkomen bij preventie, behandeling, zorg en ondersteuning. Ook geeft het rapport concrete aanbevelingen aan donoren, overheden en het maatschappelijk middenveld over manieren om veranderingen tot stand te brengen.

U kunt het (engelstalige) rapport gratis downloaden (2.6 MB) via de link hiernaast.

http://www.vso.nl/over/Rapport_vrouwen_en_Aids.asp