Partnerbericht

Publiek debat over terrorisme

Wat is een aanvaardbare verklaring voor het ontstaan van terrorisme? Wat is op de lange termijn de beste manier om terrorisme tegen te gaan? Vragen die ons allen bezighouden sinds de aanslagen op 11 september en de vergeldingsacties vanaf 7 oktober.


Over deze en aanverwante zaken zullen Prof. Abdullah Ahmed An-Na’im, hoogleraar rechten en ‘Politiek en Islam’, Emory University, Atlanta, VS en Dr. Thomas H. von der Dunk, cultuurhistoricus aan de Universiteit van Leiden met elkaar in discussie gaan.
De avond zal worden voorgezeten door Prof. Bas de Gaay-Fortman, hoogleraar Politieke Economie aan het Institute for Social Studies en Hoogleraar Politieke Economie van de Rechten van de Mens aan de Universiteit Utrecht.


Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met Karlijn van Arkel van het HOM (030-233 4027).

Zie ok: website van Hivos