Partnerbericht

Projectvrijwilliger worden?

Procedure voor uitzending
Als vervolg op de informatieavond organiseert PBI Nederland op 28 t/30 oktober 2011 een trainingsweekend in Utrecht. Tijdens dit weekend wordt uitgebreider ingegaan op het werken als projectvrijwilliger voor PBI, de principes en werkwijze van de organisatie en de functievereisten.

De internationale projecten hebben een eigen sollicitatie- en trainingsprocedure. Meer informatie over de sollicitatieprocedure per project is te vinden op onze Nederlandse website
www.peacbrigades.nl en de internationale website www.peacebrigades.org.
De informatie hieronder geeft een algemeen beeld en de details kunnen dus per project verschillend zijn.

Functie- / Taakomschrijving projectvrijwilliger PBI

• Internationale begeleiding van mensenrechtenverdedigers en aanwezigheid in vredesgemeenschappen.
• Rapporteren over de situatie van de mensenrechten van de begeleide organisaties.
• Mede zorgdragen voor wereldwijde verspreiding van deze informatie.
• Contact onderhouden met de officiële autoriteiten, VN, diplomatieke corps en andere organisaties in de projectlanden.

Functievereisten

• Uitstekende beheersing van de Spaanse taal voor Colombia, Mexico en Guatemala, en de Engelse taal voor Nepal, met de bereidheid voorafgaand aan uitzending Nepali te leren.
• Bij voorkeur NGO-ervaring, bijvoorbeeld in de sociale- of mensenrechtensector.
• Flexibel, zelfstandig, stabiel en stressbestendig.
• Diplomatieke en onpartijdige houding kunnen tonen in conflictsituaties.
• Voorkennis van het conflict in het projectland is een pre.
• Een teamwerker zijn.
• Beschikbaarheid van 12-15 maanden (het aantal maanden uitzending verschilt per project).

Arbeidsvoorwaarden
Peace Brigades International is een internationale vrijwilligersorganisatie. De organisatie biedt kost en inwoning, maandelijks zakgeld en een tegemoetkoming in vakantiegeld, een
ziektekostenverzekering, onkostenvergoeding van werkgerelateerde kosten, reiskostenvergoeding van en naar het projectland en een startbedrag voor terugkeer in eigen land. Bij terugkomst zorgt PBI Nederland voor mentale nazorg en ondersteuning.

Vacatures in Nederland
Ook in Nederland kun je het werk van PBI actief ondersteunen. Zie voor onze vacatures onze website www.peacebrigades.nl