Partnerbericht

Programma Wereldburgerfestival nu bekend

Burger van de wereld
Erasmus en Zeno uit Athene daagden ons al uit te leven als ´burger van de wereld´ en ieder mens te behandelen als vriend. Dat wordt nu meer dan ooit actueel, in eigen land en daarbuiten. Hier, in eigen land, zoeken we na ´Van Gogh` nieuwe vormen van burgerschap tussen vele culturen. We zijn verdeeld over Europees burgerschap en uitzetting van asielzoekers. Internationaal woedt een snelle globalisering met ingrijpende lokale gevolgen. En onze regeringsleiders praten in september a.s. in de VN over uitvoering van de ´Millenniumdoelen ´, die zij eerder, op weg naar 2000, samen vaststelden. Deze doelen – tegen armoede, kinderarbeid en AIDS, voor gelijkwaardigheid en gezondheid, vanuit mondiale samenwerking – moeten in 2015 zijn gehaald. Op 18 juni start een landelijke campagne om deze doelen waar te maken. Want wat gaan we zelf doen, als consument, als opvoeder, als solidair burger ? Welke opdracht geven we onze premier mee naar de VN ? Is wereldburgerschap onze natuurlijke levenshouding ?

Festival
De humanistische beweging organiseert daarover op die dag een festival. Een festival met informatie, inspiratie en internationale ontmoetingen, met swingende wereldmuziek en tijd voor ontspanning in het groen. Voor humanisten en anders-globalisten, voor kinderen en jongeren, voor onderwijzers en ondernemers.
Humanistische organisaties, verenigd in de Humanistische Alliantie, organiseren gesprekken en workshops. Zij presenteren een boek over ´maatschappelijk verantwoord ondernemen´ door bedrijven, een boekje over educatie tot wereldburger en een brochure over ´cosmopolitische vriendschap´ als levenshouding.

Sprekers
Sprekers zijn onder meer socioloog prof. Schuyt, Volkskrantcolumnist en winnaar van de Van Praagprijs van het HumanistischVerbond (HV), filosoof prof. Kunneman, voorzitter van de Alliantie en hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistitiek (UvH), Margreeth de Boer, voorzitter van het MVO-platform, tevens ´Ambassadeur van het Humanisme´ en Lodewijk de Waal, voormalig voorzitter van FNV en ook ´Ambassadeur´. Er komt nog een centrale inleider en ook sprekers uit India en Zuid-Afrika geven hun visies. Als begin van een jaarlijkse traditie ontvangen leerlingen uit het humanistisch vormingsonderwijs (HVO) op deze dag voor het eerst een certificaat als wereldburger. Hivos, de humanistische ontwikkelingsorganisatie, geeft informatie over de milleniumdoelen, de Maak het Waar-campagne en financiert het festival.

Locatie
Het festival wordt georganiseerd in Driebergen, op landgoed De Horst, het ´kennisdorp´ van het managementcentrum de Baak (VNO/NCW), de sponsor van de Alliantie.

Aanmeldingen
De entree is € 10, – inclusief informatie, lunch, drankjes en busvervoer vanaf  NS-station Driebergen. De entree is gratis voor kinderen, jongeren en studenten. Boeken zijn te koop.

Hier kunt u zich aanmelden. Klik hier voor tips voor lokale acties tussen 18 en 21 juni. U kunt hier een inspirerende tekst lezen over Wereldburgerschap. Voor meer informatie kunt u bellen of emailen met het Alliantiebureau, tel. 030 2390189 email: infoalliantie@uvh.nl. 

Klik hier voor het volledige programma