Toevallig ook in Ghana met de prins en de prinses?

Kom dan langs bij de Ghanese partnerorganisaties van Cordaid………

Prinselijk echtpaar bezoekt project Cordaid/Memisa

Half april zullen Prins Willem Alexander en Prinses Máxima Ghana bezoeken, in het kader van de herdenking van driehonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Ghana.

Zo’n driehonderd journalisten uit Nederland zullen voor drie dagen in het voetspoor reizen van de prins en de prinses. Het prinselijk echtpaar zal in Elmina een ontwikkelingsproject van Cordaid/Memisa bezoeken. In deze kustplaats breken door slechte water- en sanitatie voorzieningen regelmatig ziektes uit als cholera en malaria. Memisa, dat zich binnen Cordaid inzet voor medische projecten, het bisdom van Cape Coast en het lokale bestuur werken samen aan een sanitatie project in Elmina, ter verbetering van de algehele gezondheid van de mensen. Zo wordt het open riool van de oude markt ontsmet en schoongemaakt en worden afvalcontainers geplaatst.

Partnerorganisaties

Cordaid kan zich voorstellen dat u tijdens uw bezoek aan Ghana meer wilt zien van het echte, minder prinselijke leven in Ghana. Cordaid ondersteunt in Ghana zo’n dertig partnerorganisaties die werken voor de armen en gemarginaliseerden en graag vertellen over hun werk en hun leven. Bijgevoegd zijn enkele beschrijvingen van projecten van Cordaid die u kunt bezoeken.

Laat ons snel weten of u een bezoek wilt brengen aan het echte Ghana en iets wilt leren over de ontwikkeling van het land, liefst vóór donderdag 11 april. Dan regelen wij voor u een bezoek aan onze partners in dat deel van Ghana dat u wilt leren kennen.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara Berger, Hoofd Communicatie Cordaid, tel. 070 3136 634 of 06 22994015. Voor meer informatie over het koninklijk bezoek aan het Memisa project in Elmina kunt u contact opnemen met Jos de Voogd, persvoorlichter van Memisa, tel. 070 3136 556 of 06 12991279.

Projectbeschrijvingen

 Hoewel Ghana een bescheiden economische groei kent, leeft 35% van de bevolking nog steeds onder de officiële armoedegrens van 100 USD per capita. Vrouwen op het platteland dragen voor een groot deel de lasten van deze armoede. Pogingen van de Ghanese overheid iets te doen aan armoedebestrijding hebben slechts zeer beperkt effect gehad. Kredietverlening door de overheid is vaak gekoppeld aan partijbelangen en onvoldoende geïntegreerd in een algemeen ruraal ontwikkelingsplan. Cordaid’s partner Christian Rural Aid Network (CRAN), gevestigd in Cape Coast, runt trainingscentra waar vrouwen leren inkomensgenererende activiteiten te ontplooien, spaar en kredietprogramma’s en verzorgt basiseducatie voor kinderen.

 West-Afrika heeft te maken met een groot aantal conflicten zoals de (nasleep van) burgeroorlogen in Liberia en Sierra Leone en etnische conflicten tussen nomaden en landbouwers, tussen christenen en moslims. Cordaid werkt sinds een aantal jaren samen met WANEP, het West African Network for Peace Building, gevestigd in Ghana. Deze organisatie ondersteunt en versterkt zo’n tachtig organisaties die zich bezighouden met het oplossen van conflicten, mensenrechten en verzorgt een forum waar vredesstichters de oorzaken van conflicten kunnen opsporen en hun kennis en ervaringen kunnen delen.

 Door een verminderde vruchtbaarheid van de grond in grote delen van Ghana neemt de oogst af en verarmt de vegetatie. Met name de kleine boeren in Ghana zien zich geconfronteerd met een steeds verder dalende productiviteit. Tegen deze achtergrond zijn veel projecten in het Zuiden van Ghana gericht op de ontwikkeling van sociaal-economisch en ecologisch duurzame landbouwsystemen. Sinds 1991 heeft een groot aantal van deze projecten zich verenigd in ECASARD, het Ecumenical Association for Sustainable Agriculture. Deze koepelorganisatie, gevestigd in hoofdstad Accra, ontplooit activiteiten op het gebied van netwerken, trainingen en lobby en probeert daarmee de landbouwopbrengsten van de kleine boeren te verbeteren.

 De Upper West Region van Ghana in het noord westen van Ghana behoort tot de meest achtergestelde van Ghana. Voorzieningen als infrastructuur en scholing en gezondheidszorg laten veel te wensen over. Veel jongeren verlaten het gebied om hun geluk te zoeken in het zuiden van het land, voornamelijk Accra. Deze migratie leidt tot een verdere verslechtering van de ontwikkelingsmogelijkheden in de regio. Cordaid’s partner het Producer Cooperatives Service Centre in de stad Wa probeert schoolverlaters een toekomstperspectief te geven door ze te helpen bij de opzet van kleine ondernemingen. De organisatie ondersteunt inmiddels 84 kleine ondernemingen.

 Goed opgeleide staf, gebrek aan infrastrcutuur en gebrek aan koopkracht van de bevolking gelden in Ghana als belangrijkste problemen in de gezondheidszorg. Het Holy Family Hospital in Berekum functioneert als districtsziekenhuis voor de ruim honderdduizend bewoners van het Berekum district. Aan het ziekenhuis is een instituut verbonden dat opleidingen verzorgt voor verloskundigen en verpleegkundigen werkzaam in overheids- en katholieke instellingen in het hele land, maar vooral in plattelandsgebieden. Sinds jaren ondersteunt Cordaid/Memisa het ziekenhuis en het onderwijsinstituut. In de beginjaren speelden de religieuze congregaties en andere expatriate staf een sleutelrol in de bemensing en management van de ziekenhuizen. Momenteel bestaat het grootste deel van de artsen en verpleegkundigen uit lokaal personeel. Ter ondersteuning van het werk is momenteel nog één Nederlandse arts werkzaam in het ziekenhuis.

Cordaid1

Cordaid

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer