Beeldentuin in het woningcomplex Spaarnoog

In het voorjaar van 2007 zijn 40 beelden geplaatst in de Damast-en Spaarnoogstraat. Ze werden gemaakt door 18 beeldhouwers uit Mutare. Het project kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen woningcorporatie Elan Wonen, de gemeente Haarlem, wijkcommissie Scheepmakersdijk en de bewonerscommissie Damaststraat/ Spaarnoogstraat en de stichting stedenband Haarlem-Mutare.

 

Toen de woningen in de Spaarnoog en Damaststraat werden gesloopt omdat ze een slechte funderingen hadden werd er met grote inbreng van de bewoners een nieuwe wijk gebouwd. Op initiatief van bewoners en stedenband is besproken om een plan te ontwikkelen voor het toepassen van kunst in samenwerking met Mutarese kunstenaars in de wijk. Er is toen gekozen voor het thema ‘dieren’ als  kunst in de wijk. Dieren spelen in de moderne en de traditionele Zimbabwaanse kunst een belangrijke rol. Iedere groep mensen of uitgebreide familie in Zimbabwe heeft een eigen dier als totem. De eigenschappen van het dier gaan over op de groep of familie. Het vormt een bescherming maar ook een verantwoordelijkheid om het dier als groep of familie te beschermen en is daarmee een verbinding met de natuurlijke omgeving waarin de mensen leven. Traditioneel zijn het de beeldhouwers die de totem verbeelden. Dieren zijn ook nu nog een belangrijk onderwerp in de Afrikaanse beeldende kunst.

 

Totstandkoming beeldentuin.

Van half januari tot half februari 2006 kwamen twee Mutarese beeldhouwers Clifford Guwu en Nocodimus Mlambo naar Haarlem om samen met Marjolijn Boterenbrood de wijk te bekijken, plannne te ontwikkelen en deze plannen voor de toepassing van kunst voor te leggen aan de bewoners van de wijk. Naast de beelden is in de straten op twee plaatsen een patroon op basis van Zimbabwaanse weefpatronen verwerkt met witte klinkers. Ook tijdens de plaatsing van de beelden waren twee Zimbabwaanse kunstenaars, Agri Pikirayi  en David Chimuka aanwezig. Op 29 juni 2007 werd de beeldentuin geopend tijdens een buurtfeest door wethouder Jan Nieuwenburg samen met de bewonerscommissie Spaarnoog en de Zimbabwaanse kunstenaars.

 

De beeldentuin bestaat inmiddels twee jaar en zowel de bewoners als de woningcorporatie zijn zeer trost op het project. De beeldentuin is een geslaagd voorbeeld van de wijze waarop ontwikkelingssamenwerking, cultuur en actieve deelname van bewoners bij het ontwerpproces kan leiden tot een versterking van de woonomgeving en bijdraagt aan het vergroten van de sociale samenhang in de buurt.

 

Educatief plan rond de beeldentuin

De prachtige beeldentuin wordt door velen gewaardeerd en is opgenomen in een van de wandelroutes van het Gilde Haarlem. In samenwerking met de wijkraad Scheepmakersdijk e.o. heeft de stedenband voor dit gebied een tweetal speurtochten ontwikkeld. Deze speurtochten worden onderdeel van het onderwijsprogramma ‘Een reis naar Mutare’ van de stedenband Haarlem-Mutare. Een reis naar Mutare is een onderwijsprogramma voor alle groepen van het basisonderwijs.

 

Voor wie is de speurtocht?

Deze speurtochten zijn voor alle kinderen van 4-8 en 8-14. Zij en hun ouders komen spelenderwijs via onze speurtocht in aanraking met kunst uit Afrika en daarmee met de belevingswereld van Afrikanen.

Het Spaarnoog-kunstproject is een goed voorbeeld hoe met Afrikaanse kunst de woonomgeving in Haarlem versterkt wordt. Afrika wordt benaderd vanuit haar kracht, haar beeldtaal en de beleving van haar mensen. Wij willen de speurtochten aanbieden via de Haarlemse basisscholen, de VVV Haarlem, de wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving en de Molen de Adriaan. De speurtochten kunnen ook zelfstandig worden gebruikt. Daarnaast wordt de speurtocht opgenomen in ons educatieve lespakket voor het basisonderwijs ‘Een reis naar Mutare’De speurtochten/straatspeeldag zijn mogelijk gemaakt met subsidies van onder meer gemeente Haarlem, NCDO en Woningstichting Elan-Wonen. De speurtocht is ook te bestellen bij de stedenband Haarlem – Mutare,

www.haarlem-mutare.nl

www.wijkraadscheepmakersdijk.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer