Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Megastallen tasten het milieu aan want ze produceren een gigantisch mestoverschot dat de kwaliteit van het water en de natuur aantast. Dieren in megastallen hebben geen vrije uitloop naar buiten. Bovendien vergroten megastallen het risico op het ontstaan van voor de mens schadelijke dierziekten.

Uit NIPO-onderzoek in opdracht van Milieudefensie blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders tegen megastallen is.

Eerder bleek uit onderzoek van Milieudefensie dat het aantal megastallen in Nederland meer dan verdubbeld is in vijf jaar tijd. Op dit moment telt Nederland minstens 575 megastallen. Een megastal is een stal die groter is dan 1,5 hectare.

http://veestapelen.nl

Voor het maken van verhalen hebben we jouw steun nodig.

Ja, ik word vriend (€6 per maand)
milieudefensie1

Milieudefensie

Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie is een …
Profielpagina