Partnerbericht

Postcode Loterij Fonds voor journalisten

Voor wie?
Het Postcode Loterij Fonds is er voor alle professionele journalisten, zowel freelance als in vaste dienst. Het Postcode Loterij Fonds geeft jou de mogelijkheid om het verhaal te maken dat je wilt. Iedereen is vrij in onderwerpkeuze, zolang het maar gaat over mens-, natuur- en milieuvraagstukken in zogenoemde ontwikkelingslanden, landen in transitie of over internationale samenwerking. Het fonds staat open voor alle mediatypen (rtv, print, internet) en voor alle vormen van journalistiek (schrijvende, fotograferende, audio of video). Een deskundige, onafhankelijke commissie beoordeelt alle aanvragen.

De belangrijkste criteria zijn:

  • Je bent een professionele journalist die in het afgelopen jaar artikelen heeft gepubliceerd / uitzendingen heeft gemaakt.
  • Voor het onderwerp is het noodzakelijk af te reizen naar ontwikkelingslanden of landen in transitie en het onderwerp moet te maken hebben met mens, milieu of natuur.
  • De productie waarvoor je geld aanvraagt moet uitstijgen boven lokaal niveau en toegankelijk zijn voor een breed publiek.
  • Je hebt minimaal 1 intentieverklaring van werkgever of opdrachtgever (hoofdredacteur) dat die bij gebleken kwaliteit en relevantie wil overgaan tot publicatie/uitzending. NB dit moet op briefpapier met handtekening!
  • De werkgever/opdrachtgever is bereid een deel van de kosten (bv honorarium) voor zijn rekening te nemen.
  • Eventuele andere subsidieaanvragen voor dezelfde productie moeten gemeld worden.
  • Aanvragen (inhoudelijk en financieel) kunnen ingediend worden via het aanmeldingsformulier van het Postcode Loterij Fonds. Deze is onderaan deze pagina te downloaden.

Hoeveel?
Met een goed voorstel maak je kans op een vergoeding van reis- en overnachtingskosten tot maximaal €5.000.

Meer weten?
Meer informatie over het Postcode Loterij Fonds en de aanvraagprocedure vind je op onze website.