Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

De terreur van gewelddadige religieuze milities, de bekoelde en steeds meer onder druk staande relatie tussen Oost en West, de groeiende stroom vluchtelingen uit Afrika en Azië: de wereld maakt momenteel dramatische ontwikkelingen door. Om de gebeurtenissen te duiden, is betrouwbare en goed onderbouwde berichtgeving van groot belang. Helaas staat de buitenlandverslaggeving bij veel Nederlandse media zwaar onder druk.

Het Postcode Loterij Fonds voor Journalisten voorziet nu bijna zes jaar in deze grote behoefte. Dankzij dit door de Nationale Postcode Loterij bekostigde fonds, hebben we al meer dan honderd journalisten in staat kunnen stellen om kwaliteitsreportages te maken in ontwikkelingslanden en landen in transitie. Dit leidde tot ruim tweehonderd publicaties, waaronder indrukwekkende Libanon-reportages van oorlogsfotografe Mariëlle van Uitert, en de met een Tegel bekroonde Trouw-reportage uit Darfur van Klaas van Dijken.

Onderzoeksgeld beschikbaar

We hebben echter gemerkt dat ook gedegen onderzoek onder druk staat. Want goed onderzoek kost tijd en dus geld. Daarom maken we samen met de Nationale Postcode Loterij meer ruimte voor onderzoeksjournalistiek. We gaan jaarlijks vijf extra toelages toekennen met een ruimer budget van maximaal 16.500 euro, speciaal voor diepgravende onderzoeksreportages, met extra aandacht voor meisjes- en vrouwenrechten. Naast reis- en verblijfkosten biedt deze hogere toelage een vergoeding voor tijd en onderzoeksmateriaal. 

De volledige criteria en procedure zijn te vinden op www.freepressunlimited.org/postcodeloterijfonds

 

Voor het maken van verhalen hebben we jouw steun nodig.

Ja, ik word vriend (€6 per maand)
free

Free Press Unlimited

Kritische journalistiek, hoor en wederhoor, gedegen onderzoek – door onafhankelijke media weten wij wat er speelt in ons land en in …
Profielpagina