Stromannen
De gewapende politie nam tijdens de inval dokumenten en diskettes in beslag. In politiekringen werd bevestigd, dat de opdracht kwam 'uit hoge kringen'. ZCTU-voorzitter Lovemore Matombo verklaarde tegenover de pers, dat het werkelijke motief achter de inval is om een voorwendsel te vinden om af te rekenen met de kritische vakbeweging en haar huidige leiding. Eerder heeft Mugabe al gepoogd om stromannen van zijn bewind in de leiding van de vakcentrale te krijgen. Maar dat mislukte. Nu is regeringsfunctionaris Chatsauka gevraagd de zogeheten malversaties nader te onderzoeken.

Invallen bij 14 organisaties
Ook de algemeen secretaris van de ZCTU, Wellington Chibebe, gaf in een reactie aan, dat deze inval gezien moet worden als een vervolg op de voortdurende pogingen om de ZCTU en andere kritische organisaties zwart te maken. Want ook bij 14 andere niet-gouvernementale organisaties zijn recent invallen gedaan met dezelfde beschuldigingen over onwettige financiële praktijken.

Linken
*
Solidariteitsactie: Doe mee!
* Achtergrondinformatie over eerdere arrestaties
* Eerder protest van het CNV tegen de vervolging van de vakbeweging in Zimbabwe

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer