Partnerbericht

Petitie: Stop Kinderarbeid – Elk kind naar school

De praktijk in verschillende landen heeft geleerd dat een eenzijdige focus op kinderen in de ergste vormen van kinderarbeid, er toe leidt dat deze kinderen nog steeds kwetsbaar zijn en het risico lopen in ander werk terecht te komen. Het blijkt veel effectiever om te werken aan uitbanning van alle vormen van kinderarbeid in een bepaald gebied en te zorgen dat deze kinderen dagonderwijs krijgen.De wereldwijde aanpak van kinderarbeid moet fundamenteel veranderen

Een wereld zonder kinderarbeid en toegang tot onderwijs is iets dat we aan alle kinderen beloofd hebben. Daarom roept ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ op om de petitie te tekenen en onze oproep te steunen voor meer inzet om de rechten van alle kinderen te realiseren.

Teken de petitie
Stop kinderarbeid

‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ is een Europese campagne van de Alliance2015 die in Nederland gevoerd wordt door Hivos, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Mondiaal, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels, in samenwerking met partners in ontwikkelingslanden.

http://www.stopchildlabour.eu/

http://www.hivos.nl