Het voorwoord is geschreven door Jan Pronk en bisschop Ad van Luyn. In hun functie als voorzitters van de vredesbeweging roepen zij alle politiek verantwoordelijken in Nederland, Europa en in de wereld op tot aanscherping van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV), dat de verspreiding van kernwapens zou moeten tegengaan. Pronk en Van Luyn schrijven: "Een kernwapenvrije wereld ligt onder handbereik en elke regering kan hiertoe concrete maatregelen nemen." Voor Nederland betekent dit dat de nucleaire taak van de Nederlandse luchtmacht beëindigd moet worden. Dat is nu de F-16 die mogelijk vervangen wordt door de JSF.

Lubbers is een van de vele oud-bewindslieden die zich inzet voor een kernwapenvrije wereld. Hij doet dit in navolging van oud-staatslieden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De kans dat nucleair materiaal en/of kennis in handen komt van terroristen is reëel. Het Non-Proliferatie Verdrag wordt in 2010 weer herzien, maar er moeten nog belangrijke stappen worden gezet om dit verdrag echt tanden te geven. Het aantal kernwapenstaten is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid en de regering Bush was niet erg coöperatief in naleving van het verdrag. Met het aantreden van Barack Obama is dat anders komen te liggen.

De oproep van de Amerikaanse oud-staatslieden George Shultz, William Perry, Henry Kissinger en Sam Nunn om de wereld in 2020 kernwapenvrij te maken, werd vorig jaar ook omarmd door de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen. "Ik ondersteun de oproep van de vier Amerikaanse ex-staatsmannen voor een kernwapenvrije wereld." Op de Voortgangsconferentie van het NPV, in mei 2010, moet – aldus Verhagen – het nieuwe beleid verankerd worden in nieuwe internationale afspraken. Tot op heden heeft minister Verhagen echter niet aangegeven hoe Nederland zelf hierin het voortouw wil nemen.

IKV Pax Christi legt met dit rapport de regering en het parlement een aantal concrete stappen voor, die stapsgewijs leiden van een kernwapenvrij Nederland via een kernwapenvrij Europa naar een kernwapenvrije wereld. Na de perspresentatie in Nieuwspoort zal op de website www.nonukes.nl meer informatie te vinden zijn.

www.ikvpaxchristi.nl

www.nonukes.nl 

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer