Partnerbericht

Persbericht- Onverwachte kans voor oppositie bij verkiezingen Birma

Volgens bronnen in Burma lijkt de NUP aan populariteit te winnen onder de Birmese bevolking. In districten waar de bevolking alleen de keuze heeft tussen de NUP en de staatspartij USPD , lijkt het erop dat mensen zullen kiezen voor de NUP. Hoewel de NUP uit voormalige junta leden, de aanhangers van oud-generaal Ne Win,  bestaat, laten zij zich  kritisch uit over de staatspartij en de corruptie onder de huidige militaire machthebbers.

De NUP zou hiermee nog wel een eens voor een stembusverrassing kunnen zorgen. Het is duidelijk dat de verkiezingen in het voordeel van de militaire machthebbers zullen uitvallen. Recente ontwikkelingen in Birma geven echter ook hoop dat de oppositie mogelijk een klein beetje terrein. De democratische partij voert gesprekken met de NUP en zijn bereid concessies te doen. Zodat zij gezamenlijk een tegenwicht kunnen bieden aan de staatspartij, wanneer er na de verkiezingen een regering zal worden gevormd.

Komende zondag gaan de Birmese kiezers hun stem uitbrengen voor een Eerste Kamer, Tweede Kamer en regionale parlementen. Hieruit wordt een president gekozen die de regering samenstelt.  In plaats van één leider, generaal Than Shwe, zullen er in de toekomst meerdere  leiders komen in een voor Birma geheel nieuw politiek landschap.

"Hoe onvrij en ondemocratisch deze verkiezingen ook zijn, ze kunnen het beginpunt vormen van een politieke transformatie die de machtsbasis van de militaire dictatuur kan verzwakken.", aldus Lydia Stilma, directeur van  Burma Centrum Nederland.

Veertig partijen doen mee met de verkiezingen, waaronder veel etnische oppositie partijen. De etnische partijen hopen dat zij op lokaal en regionale meer zeggenschap krijgen. In verschillende staten van Birma  maken deze etnische partijen  een kans een plek te veroveren in de regionale parlementen.

De deelnemende oppositie partijen vinden dan ook dat de verkiezingen met beide handen aangegrepen moeten worden. Elke stap, hoe klein ook, in de richting van democratie moet volgens hen aangemoedigd en benut worden.” Bovendien”, zeggen ze, ”betekent niet mee doen een automatische overwinning voor de junta”.

Op 7 november om 15.00 zal het Burma Centrum Nederland samen met Amnesty International in De Balie in Amsterdam een verkiezingsevenement houden, genaamd ‘ Stemmen voor Democratie’.