Partnerbericht

Persbericht: (H)eerlijk even weg

Toerisme brengt naast vele economische voordelen ook negatieve sociale en ecologische effecten met zich mee. Tijdens het debat gaan Jan Geluk (Tweede-Kamerlid VVD), Ton Boon van Ochssée (ambassadeur Duurzame Ontwikkeling) en Nico Visser (hoogleraar Duurzaam Toeristische Ontwikkeling) in op de vraag of toerisme de armoede in ontwikkelingslanden kan bestrijden. Vervolgens debatteren Romana Engeman (directrice van de ANVR) en Nick Welman (voorzitter Stichting REISbeWIJS) over de vraag welke verantwoordelijkheid de consument zelf moet nemen op het gebied van duurzaam toerisme. Sandra Rottenberg, programmamaker en journalist, zal het forum leiden.

In de toeristische industrie gaan jaarlijks grote bedragen om. De Nationale Jeugdraad wil dat reisorganisaties, de overheid en de consument zich afvragen of een deel van dit geld niet geïnvesteerd kan worden in de duurzame ontwikkeling van de vakantiegebieden.

Het forum begint om 20:00 uur in het Tropentheater Kleine Zaal, Linnaeusstraat 2, Amsterdam. Toegang is gratis.

Dit eerste forum over duurzaam toerisme wordt in samenwerking met de Studievereniging Internationale Betrekkingen (SIB) Amsterdam georganiseerd. Omdat een grote groep jongeren elk jaar op vakantie gaat organiseert de Nationale Jeugdraad dit jaar drie fora over duurzaam toerisme. Via de fora wil de Jeugdraad laten zien dat jongeren ook bij de keuze van hun vakantie een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving. De overige twee fora vinden plaats in september en december. Meer informatie is te vinden op www.jeugdraad.nl.

Neem voor meer informatie over het forum contact op met:
Nationale Jeugdraad
Saskia Dijkstra
Projectmedewerker Duurzame Ontwikkeling
tel: 030-2303575 (ma en woe t/m vrij tijdens kantooruren)
e-mail: saskiadijkstra@jeugdraad.nl