Partnerbericht

A perfect Match?

Sportproject Haarlem-Mutare

Sinds 1992 bestaat de stedenband Haarlem-Mutare, Zimbabwe en sinds ruim vijf jaar is er een succesvol sportproject in het kader van de stedenband. Met gelden van VNG en VWS is het project gestart en inmiddels wordt via financiering van andere Nederlandse partijen het project voortgezet. Met name de gemeenten Haarlem en Mutare, ICCO, Johan Cruijf Foundation en NCDO ondersteunen het project naar zijn verdere verzelfstandiging.

 

Doelstellingen

De doelstellingen van het sportproject (zoals geformuleerd in het projectvoorstel) zijn:

a.       Het bevorderen van een (integrale gemeentelijke) visie op sport en ontwikkelingssamenwerking;

b.       Het bevorderen van de deskundigheid in de sport;

c.       Het bevorderen van voldoende faciliteiten en materialen ten behoeve van de sportbeoefening;

d.       Het bevorderen van het mondiaal bewustzijn bij de inwoners van Haarlem en Mutare

 

Resultaten

Wat is er de afgelopen jaren bereikt van bovengenoemde doelstellingen?

* Het Sportproject heeft een sterke impuls gegeven aan het sportbeleid in Mutare. Een sportambtenaar werd aangesteld en er is een groot kennisuitwisselingsprogramma tussen Haarlemse en Mutarese organisaties tot stand gekomen.

* 26 Nederlandse afgestudeerde ALO of CIOS studenten en vrijwilligers zijn in Mutare werkzaam geweest om het sportproject op te zetten en ondersteunen.

* 2 sportvelden werden aangelegd. Materialen werden ingezameld in Haarlem en naar Mutare verstuurd.

* 300 studenten van de pedagogische academie en lerarenopleiding in Mutare zijn geschoold in lichamelijke opvoeding.

* Circa 40kansarme jongeren zijn opgeleid tot sportleader zij trainen nu zelfstandig nieuwe jongeren.

* De sportleaders organiseren zelfstandig alle sportbuurtwerk activiteiten in vier wijken in Mutare met ongeveer 250.00 inwoners.500 kinderen nemen wekelijks deel aan deze activiteiten.

*  Gedurende het jaar worden er allerlei sportevenementen in Mutare georganiseerd, waaronder het Multi Sport Festival waar 65 sportteams aan deel nemen.

* Tijdens Challenge Day op 1 juni jl. hebben 4.222 mensen in Haarlem gesport en 31.585 in Mutare om het sportproject onder de aandacht te brengen.

 

Evaluatiemissie.

In de periode van 25 juni t/m 8 juli 2005 heeft consultant Aad van der Meer een evaluatiestudie gedaan naar de resultaten van het Sportproject van de stedenband Haarlem Mutare in Mutare. 

 

Bevindingen.

De evaluatie vond plaats in het diepste van een nieuwe economische en politieke crisis die Zimbabwe treft. In die context heeft Aad van der Meer kunnen constateren dat het Sportproject onder deze moeilijke omstandigheden goede resultaten heeft geboekt en zich buiten de politiek houdt en rechtstreeks de lokale bevolking ten goede komt. Zoals Aad van der Meer schrijft: "Het project bewijst dat sport en ontwikkeling prima samen gaan". Organisatorisch valt er nog het een en ander aan het sportproject te verbeteren en daar is een deel van de aanbevelingen ook op gericht. De sportleiderorganisatie op weg naar een autonome positie, met eigen diploma's en ook loopbaanmogelijkheden. Werkend als een voorbeeld voor andere provincies van Zimbabwe die het concept kunnen overnemen. Die kant moet het sportproject volgens Aad op, waarbij hij gepaste afstand van overheidsinstanties adviseert.

 

* Aad van der Meer werkte jarenlang bij ICCO als senior programme officer en reisde voor zijn werk vele malen naar Zimbabwe in de periode 1994-2004.

 

Bestellen.

U kunt het evaluatierapport bestellen bij de stedenband Haarlem-Mutare. U kunt het rapport ook in pdf downloaden van onze site www.haarlem-mutare.nl  .

www.haarlem-mutare.nl

www.icco.nl

www.vnjaarsport.nl