Partnerbericht

Peace Brigades International organiseert Human Rights Café

Colombia herbergt de op een na grootste populatie interne ontheemden ter wereld, namelijk een geschatte drie miljoen. Op het land van vele ontheemde boeren worden delfstoffen gewonnen of plantages opgezet door multinationals. De strijd om natuurlijke hulpbronnen en de mondiale vraag naar grondstoffen speelt daarom een rol in de ontwikkeling van het conflict. Welke rechten hebben de ontheemde inwoners van het land, wat is de verantwoordelijkheid van bedrijven en wat kunnen wij hier zelf aan doen?  

Onderzoeker Tim Steinweg van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)en PBI-projectvrijwilliger Hendrine Rotthier zullen de problematiek benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Tim Steinweg zal deze avond niet alleen de nadruk leggen op lokale omstandigheden bij de winning naar steenkool, maar ook ingaan op de eindgebruiker van de grondstof en zijn verantwoordelijkheid. Hendrine Rotthier zal vertellen over de kwetsbare positie van boeren en hun strijd voor landrechten in Colombia. 

Hierna is er een interactieve discussie over het thema. De informele en laagdrempelige opzet biedt volop ruimte voor interactie tussen sprekers en publiek. Geïnteresseerden zijn dan ook van harte welkom om mee te denken en te praten.  

Datum & tijd:             Donderdag 12 mei 2011, 19.15 – 21.45 uur
Locatie:                     De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

Entree:                       €5,-
Aanmelden via:         pbi.communicatie@gmail.com

Meer informatie?

     Over PBI: zie www.peacebrigades.nl.

     Contactpersoon PBI Nederland: Liesbeth Lenselink , 06-16498221, info@peacebrigades.nl.

     Aanmeldingen voor het Human Rights Café: pbi.communicatie@gmail.com.