De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december 1948 in Parijs ondertekend door 48 landen. 63 jaar later is de UVRM nog altijd een belangrijke morele en juridische standaard en vormt zij de basis van talloze verdragen en grondwetten. Met oog op de grote educatieve waarde van de Verklaring ontwierp de VN de Global Atlas of Human Rights, een gids waarin elk van de 30 artikelen van de UVRM wordt toegelicht aan de hand van het verhaal van een specifieke mensenrechtenverdediger.

Voorvechter van bewegingsvrijheid

In de Global Atlas wordt bij elk van de mensenrechten die in de UVRM zijn opgenomen, de persoonlijke situatie uitgelegd van een persoon in de wereld die moet strijden voor bescherming van dit recht. Bij artikel 13 over bewegingsvrijheid wordt de NGO Peace Brigades International als voorbeeld aangehaald.

Artikel 13 luidt van de Universele Verklaring als volgt:

  1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
  2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

‘Beschermende begeleiding’ van mensenrechtenverdedigers, een belangrijk middel dat PBI heeft ontwikkeld vanuit de beginselen van geweldloosheid en onpartijdigheid, moet ertoe bijdragen dat aanvallers niet zullen toeslaan. Als mensenrechtenverdedigers worden begeleid door leden van een internationale organisatie, zullen aanvallers zich realiseren dat de gevolgen voor henzelf ernstig kunnen zijn als ze op dat moment toeslaan. Een organisatie als PBI is dankzij zijn uitgebreide netwerk namelijk in staat nieuws over geweldsmisdrijven snel op brede schaal te verspreiden, waardoor de daders een groter risico lopen om te worden vervolgd.

Zodoende beschermt PBI de internationale bewegingsvrijheid waar ieder mens – en vooral zij die opkomen voor hun grondrechten – op grond van artikel 13 van de UVRM recht op heeft.

Hoop geven om de strijd te vervolgen

Eén van de belangrijkste bijdragen van PBI, aldus de Global Atlas, is hoop geven aan zij die dat nodig hebben. Enkel door de aanwezigheid van de PBI-vrijwilligers zijn veel mensenrechtenverdedigers gemotiveerd om hun strijd te vervolgen, en voelen burgers zich veiliger.

Meedoen aan de strijd voor mensenrechten

Ook de Nederlandse afdeling van PBI zendt vrijwilligers uit naar vier projectlanden (Colombia, Guatemala, Mexico en Nepal). Daarnaast spelen ook de interne vrijwilligers van PBI Nederland een cruciale rol: zij vormen de basis die het beschermende werk in de conflictgebieden mogelijk maakt.

PBI Nederland is voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, zowel voor in Nederland als voor de projectlanden. Kijk voor meer informatie en voor actuele vacatures op de website van PBI Nederland of neem direct contact op via info@peacebrigades.nl of 06-16498221.

pbi

Peace Brigades International

PBI beschermt lokale mensenrechtenverdedigers. Advocaten, journalisten en leiders van kerken, vakbonden en mensenrechtenorganisaties worden …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer