Partnerbericht

PAX voert actie om het geweld tegen Syrische burgers te stoppen

Wereldwijd is er veel aandacht voor de wreedheden van ISIS. Daardoor dreigen de wandaden van de Syrische regering tegen de burgerbevolking uit beeld te raken. De meeste van de meer dan 200.000 slachtoffers kwamen door bombardementen, belegering en uithongering om het leven. Dit buitensporige geweld moet stoppen. We roepen Rusland en Iran op hun bondgenoot Assad ertoe te bewegen geen explosieve wapens in te zetten tegen burgers.

Verhalen over verlies en hoop
Op het Plein in Den Haag voert PAX actie om haar verzoek kracht bij te zetten. Omdat er zoveel doden te betreuren zijn, staat onze actie in het teken van de rouw. Begeleid door Syrische muziek, vertellen we verhalen over mensen die hun leven gaven voor de droom van een vreedzaam Syrië. Verhalen over verlies, maar ook over hoop, omdat we blijven geloven in een betere toekomst voor Syrië.

Slachtoffers gedenken
We gedenken bijvoorbeeld Mustafa Qarman, die samen met zijn vrouw Maha bouwde aan een school, opdat kinderen ondanks de oorlog toch onderwijs kregen. Hij kwam door een mortieraanval van het Syrische leger om het leven, toen hij met zijn vrouw en vrienden demonstreerde voor vrijheid. De school draagt nu zijn naam. Maar ook gedenken we de meisjes Sarah Halawa (zeven jaar) en Nur Al-Deen Othman (zes jaar), die het Islamitische offerfeest vierden, toen ze onlangs tijdens het offerfeest door een luchtaanval om het leven kwamen. Zij staan symbool voor al die duizenden die om het leven kwamen.

Welkom
Wie bij onze actie aanwezig wil zijn, is welkom. Tijdens de herdenking is er gelegenheid voor het tekenen van een condoleanceregister. Als je hier niet bij kunt zijn, dan kun je laten weten dat je de Syriërs niet vergeten bent door online het register te tekenen. Het condoleanceregister bieden wij later aan aan de ambassadeurs van Rusland en Iran.

Steun de petitie
PAX steunt de petitie van #WithSyria, waarin regeringsleiders worden opgeroepen een einde te maken aan het geweld in Syrië. Het filmpje In Reverse, dat aan de actie is gekoppeld, laat zien dat we niet ongedaan kunnen maken wat er gebeurd is, maar dat we wel invloed kunnen uitoefenen op hoe het nu verder gaat. Teken de petitie en laat zien dat jij met vele Syriërs blijft geloven in een vreedzaam en vrij Syrië en dat het geweld tegen burgers in Syrië moet stoppen!