Het KIT ontving in 2002 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 12 miljoen gulden, de zogenaamde Erfgoed Extra gelden. Dit bedrag is bestemd om in een periode van 4 jaar (2000 – 2004) een inhaalslag te maken met betrekking tot de conservering en ontsluiting van de erfgoedcollecties van KIT Tropenmuseum en de KIT Bibliotheek.

Unieke bibliotheekcollectie

De KIT Bibliotheek is één van de grotere collecties in Europa van wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke boeken, tijdschriften, artikelen en landkaarten met betrekking tot ontwikkelingslanden. De opbouw van de collectie van de KIT Bibliotheek begon zo’n 200 jaar geleden. Het oudste document in de collectie is een kaart van Blaeuw uit 1630 waarop Frans en Brits Guyana, Suriname en een stuk van Brazilië te zien zijn. In eerste instantie richtte het verzamelbeleid zich op de Nederlandse koloniën. Sinds de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 verzamelt en documenteert de KIT Bibliotheek materiaal met betrekking tot alle tropische regio’s. De historische collectie is van groot belang voor historisch onderzoek en voor bezoekers met een persoonlijke of wetenschappelijke interesse in de voormalig Nederlandse koloniën. En: KIT’s bibliotheekcollectie is vooral ook uniek vanwege de samenhang met de collectie objecten en foto’s van KIT Tropenmuseum.

Papieren erfgoed collecties KIT beter opgeslagen en ontsloten
Erfgoed collecties KIT Library
Erfgoed collecties KIT Library

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer