Partnerbericht

Palestijnse Hope Flowers School voor vredesonderwijs dreigt te verdwijnen

De Hope Flowers School voor vredesonderwijs in Bethlehem dreigt te verdwijnen. De subsidie van USAID is ingetrokken vanwege het beleid van Trump. Hiermee zou een plek verloren gaan waar men zich inzet voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Erik van Praag zet zich allang in voor deze school. Lees zijn noodkreet.

Noodkreet van Erik van Praag:

Dit is een noodkreet en een hartekreet. De Hope Flowers School voor vredesonderwijs in Bethlehem dreigt na 35 jaar te verdwijnen. De laatste 25 jaar heb ik deze school van harte gesteund, eerst als mentor en sponsor van de huidige directeur (die hier studeerde), daarna als sponsor en fondsenwerver, en de laatste jaren als donateur van http://www.vriendenvanhopeflowers.nl. Van de ene dag op de andere trekt USAID zijn subsidie van € 135.000 per jaar in (de nieuwe wind die in de VS waait!). Daarmee is de helft van het jaarbudget van de school niet meer gedekt, en moet ze, als er niet bliksemsnel iets gebeurt, de helft van hun leraren en remedial teachers ontslaan. Waarschijnlijk zelfs bijna alle leraren, omdat de andere inkomsten van de school pas in de loop van het jaar beschikbaar komen. Dan komt het voorbestaan van de school in gevaar.

Waarom is dit zo’n ramp? De school heeft zich altijd ingezet voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ze is aan de Palestijnse kant een van de weinige effectieve initiatieven die consequent nu al jaren pleiten voor een vreedzame oplossing van het conflict met Israel. Ze werken ook samen met scholen in Israël (dat kan tegenwoordig helaas alleen maar via internet; uitwisseling is verboden). De school leert hun leerlingen dat geweld nooit een oplossing is, en oud-leerlingen geven als feedback dat ze deze les in praktijk brengen, wat er ook gebeurt. Het is wonderbaarlijk wat de school bereikt heeft door ondanks de tegenwerking van Israëlische en Palestijnse autoriteiten te groeien. Ze heeft nu 350 leerlingen, ze heeft een community center opgericht, het is de enige instantie op de Westoever die professioneel werkt met trauma-healing en remedial teaching voor autisten, en lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen (wat heel hard nodig is). Ze werkt samen met musici die werken voor healing en vrede. Ze heeft een waterzuivering installatie gebouwd die ook door de omgeving kan worden gebruikt, nu de kolonisten steeds meer water aan de Palestijnse gebieden onttrekken. Enzovoort – teveel om op te noemen. Meer informatie is te vinden op bovengenoemde website, en op mijn blog: http://www.erikvanpraag.nl

Er is geen sprake van dat de school zichzelf kan bedruipen. Onder invloed van de Israëlische bezetting is de economie op de Westoever vrijwel ingestort. De ouders van de leerlingen zitten grotendeels in vluchtelingenkampen, en hebben de grootste moeite het hoofd boven water te houden. Ze kunnen vaak hun kinderen niet eens een fatsoenlijke maaltijd voorzetten – reden waarom de school ook maaltijden verstrekt – laat staan dat ze schoolgeld kunnen betalen. Een derde van het jaarbudget van de school wordt daarom bijeengebracht door particulieren uit de VS, Nederland, Engeland enZwitserland, met bijdragen die variëren van enkele tot honderden euros per persoon. De rest komt van crowd funding en ad hoc subsidies van fondsen en ngo’s. Maar die financieren eigenlijk alleen maar projecten, en als het zo doorgaat is er straks geen ‘going concern’ meer om de projecten aan op te hangen.

Kortom, ook deze Ster van Bethlehem dreigt te verdwijnen. Ik lig daar wakker van, want niet alleen ben ik van de school gaan houden, ik zie ook hoe wezenlijk van belang deze school is en kan zijn. Dit bericht moet niet gezien worden als een oproep om geld te doneren (al zal de Stichting daar ook niet afkerig van zijn). Want daarvoor is het probleem te groot. Deze mail moet gezien worden als een oproep om dit bericht meer bekendheid te geven. Dan, heel misschien, bereikt het ergens een fonds of één of meer zeer welgestelde particulieren die dit probleem structureel willen oplossen. Ik heb geleerd dat wonderen altijd mogelijk zijn, en ik denk dat de kans op een wonder toeneemt als de in deze mail genoemde feiten een ruime bekendheid krijgen. Dus als dit alles je ter harte gaat: informeer je nader en verspreid het woord. Dank je wel.