Partnerbericht

Oxfam Novib partner en Ordina ontwikkelen volgsysteem voor effecten micro-krediet

Den Haag, 7 augustus 2006. Oxfam Novib, haar partner INAFI International en ORDINA sluiten op dinsdag 8 augustus een overeenkomst over het opzetten van een wereldwijd on-line systeem om informatie te verzamelen over de effecten van microkredieten.

INAFI is een netwerk van 150 microkrediet verlenende organisaties met een bereik van 25 millioen mensen in ontwikkelingslanden. Naast financiële en economische effecten, zal dit systeem ook de sociale effecten van microfinanciering zichtbaar maken. Zo zijn bijvoorbeeld scholing en gezondheid belangrijke voorwaarden voor verdere economische ontwikkeling.

Met dit systeem kunnen INAFI en haar leden hun investeringen sturen om de impact van microfinanciering te vergroten en hun bijdrage aan de VN millennium doelen – waaronder armoedebestrijding, onderwijs en gezondheid – zichtbaar te maken. Ook geeft het de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wens van donoren, waaronder Oxfam Novib, om uniforme informatie over de effecten van investeringen.

Wereldwijd houden al veel instellingen en wetenschappers zich bezig met social impact measurement. Met name donoren stellen tal van indicatoren op, maar deze leiden voor de organisaties tot een zware rapportagelast, terwijl ze de sociale effecten van microfinanciering niet goed in beeld brengen. Dit project laat mensen in de praktijk zelf uitzoeken welke indicatoren goed werken om sociale effecten zichtbaar te maken en samen met Ordina werken zij aan een online systeem dat een overzichtelijke rapportage mogelijk maakt.

Oxfam Novib, sinds 1993 donor van INAFI, bracht eerder dit jaar de partijen bij elkaar. ORDINA, een van de grootste ICT-dienstverleners in Nederland, wilde graag haar kennis investeren in dit project en zo een bijdrage leveren aan de strijd tegen armoede.

Het INAFI project zal dienen als een pilot voor gestructureerde social impact measurement. De opgedane ervaringen zullen gedeeld worden met anderen partijen.

 

Einde bericht.

Oxfam Novib is het Nederlandse lid van Oxfam International, een samenwerkingsverband van twaalf onafhankelijke ontwikkelingsorganisaties. Het gezamenlijk ideaal: een rechtvaardige wereld zonder armoede.