Partnerbericht

Overstromingen in Pakistan rampzalig voor vrouwen

De situatie voor Pakistaanse vrouwen en meiden was al verre van rooskleurig, maar bij een ramp zoals deze worden vrouwen ook nog eens onevenredig zwaar getroffen. Vrouwen nemen meestal de zorg op zich voor kinderen en zieke familieleden maar staan achteraan in de rij voor hulpgoederen. Specialistische medische zorg en voorzieningen voor zwangere vrouwen hebben vaak geen prioriteit voor zorgverleners. Zowel seksueel als huiselijk geweld nemen toe na rampen en vrouwen en kinderen lopen in de maanden na rampen extra risico ten prooi te vallen aan mensenhandelaren. Veel van de aandacht in de media gaat op dit moment naar grote internationale hulpacties, maar er zijn gelukkig ook kleine lokale vrouwengroepen die snel en adequaat in actie zijn gekomen. Deze, door Mama Cash gesteunde groepen, geven directe steun aan vrouwen en meisjes in de regio en komen samen met hen in actie om de ramp het hoofd te bieden.

Een goed voorbeeld is onze partner Sindh Community Foundation (SCF). SCF werkt aan de politieke, sociale en economische participatie van vrouwen en meiden en bevindt zich in een zeer kwetsbaar gebied bij de Indus rivier in Hyderabad. Raheela Junejo van SCF vertelt ons: "In de provincie Sindh zijn inmiddels zo’n anderhalf miljoen mensen getroffen door overstromingen. Onze vrijwilligers gaan assisteren bij de noodhulp in getroffen gebieden in Sindh. Want nadat cycloon Phet eerder deze zomer over Sindh trok, zijn wij hen al gaan trainen in rampenmanagement. We helpen bij het opzetten van hulpkampen in Tando Muhammed Khan om vrouwen en kinderen op te vangen en zamelen hulpgoederen in voor de evacués in Sindh."

Women Development Foundation (WDF) komt op voor de rechten van slecht betaalde arbeidsters en huishoudelijke hulpen in Faisalabad, een stad in de provincie Punjab. Nazish Jahan, voorzitter van WDF mailde ons: "Het vee is dood, huizen zijn verwoest en landbouwgrond is weggespoeld. Dat heeft op iedereen effect, maar vooral op vrouwen en kinderen. Wij zitten zelf buiten het getroffen gebied, maar we zijn een inzamelingsactie begonnen voor mensen in Punjab."

Onze partner Women Helping Women (WHW), die werkt aan sociale en economische rechtvaardigheid voor vrouwelijke steenovenwerkers in Punjab, reageerde vanochtend: "Bedankt voor jullie bezorgdheid en solidariteit. We konden onze mail niet checken, daarom reageren we nu pas op jullie e-mails. Drie van de gebieden waarin we werken zijn zwaar getroffen. Meer dan 1700 families zijn álles kwijt. We zijn een reddingsoperatie gestart met behulp van vrijwilligers en leden van de groep. WHW was hier niet klaar voor, maar we doen het."

Mama Cash houdt nauw contact en inventariseert de behoeftes van onze partners in Pakistan zodat zij kunnen voorzien in de directe behoeften van vrouwen in regio en hun belangrijke werk voor vrouwenrechten kunnen voortzetten.

Annie Hillar: "Het is van het grootste belang dat vrouwen hun positie innemen bij de ontwikkeling van noodhulpplannen en bij de wederopbouw. Het komt te vaak voor dat er geen aandacht is voor de behoeften van vrouwen en kinderen na zo’n ramp. Tegelijkertijd wil ik benadrukken hoe belangrijk het is dat de positie van vrouwen structureel verbetert, ook in een normale situatie. Daarom is het werk van onze partners zo belangrijk."

Mama Cash houdt je op de hoogte over hoe deze vrouwengroepen zich redden in het zwaar getroffen Pakistan. (www.mamacash.nl)

www.mamacash.nl