Dinsdag 4 november vond een besloten technische briefing plaats voor Kamerleden, waar wij  – om ons onbekende redenen -niet naar konden luisteren. Donderdag 6 November nam het onderwerp een prominente plek in tijdens het AO (Algemeen Overleg) Leefomgeving van de Kamercommissie Milieu en Infrastructuur (I&M) met de Staatsecretaris van Milieu mevrouw Mansveld. Met positief gevolg.

Informatie over hormoonverstoorders voor zwangere vrouwen

Tijdens het overleg in de Tweede Kamer, zei staatssecretaris Mansveld dat ze in het voorjaar een afwegingskader bekend hoopt te maken voor gezondheid, veiligheid en milieu. Ze gaf aan dat ze het belangrijk vindt dat de meest kwetsbare groepen worden beschermd, zoals zwangere vrouwen en kinderen.

Mansveld stelde tijdens het AO in de Tweede Kamer dat er met het RIVM zal worden overlegd over het geven van informatie over hormoonverstorende stoffen aan zwangere vrouwen op de website van het RIVM. WECF hoopt dat dit echt zal worden verwezenlijkt, omdat wij voorlichting over hormoonverstorende stoffen erg belangrijk vinden. Hier doen wij al jaren ons best voor met onze partners.

Samenwerking met Denemarken voor een sneller  en beter  EU-beleid

Tijdens hetzelfde AO zei staatssecretaris Mansveld dat ze het initiatief steunt van haar Deense collega om tot een voortvarender EU-beleid te komen op het gebied van hormoonverstorende stoffen. Mansveld gaf ook aan dat ze zich wil inzetten dat wettelijk beleid voor chemische stoffen om prenatale blootstelling te voorkomen op EU niveau tot stand komt. WECF vindt de samenwerking met Denemarken erg positief, omdat Denemarken voorop loopt met haar beleid op het gebied van hormoonverstorende stoffen.
 
Aanbeveling Gezondheidsraad testmethoden opgepakt

De Staatssecretaris stelde ook dat ze  de aanbeveling uit het rapport van de Gezondheidsraad om de testmethoden aan te passen, op zal pakken. Ze wees er wel op dat dit veel tijd kost. Zij legt dit na overleg met de Gezondheidsraad neer bij het RIVM, dat moet aangeven  aan welke testen precies behoefte is. WECF vindt dit een belangrijke stap voorwaarts.

Tijdens het AO Leefmilieu in de Tweede Kamer, erkende Mansveld het probleem van de accumulatie van stoffen. Ze vindt dat daar rekening mee moet worden gehouden, maar gaf ook aan dat het complex is om daar toelatingsnormen voor te bepalen.
 
Ook monitoring gezondheidsrisico's nanomaterialen belangrijk
 
Mansveld zei  dat er een toename te zien is van de toepassing van nano -deeltjes in consumentenproducten . Zij vindt de tijdige monitoring van gezondheidsrisico's daarbij heel belangrijk. Zij meldde dat er in de EU wordt gewerkt aan regulering en aangepaste teseten en normen voor monitoring van nanomaterialen.
 
WECF blij met reacties vanuit de Tweede Kamer

WECF heeft samen met Wemos en Greenpeace en Pan Europe een brief aan de Staatssecretaris van Milieu, de Minister van Volksgezondheid en de Staatssecretaris van landbouw geschreven over de risico's van hormoonverstorende stoffen bij prenatale blootstelling. Daarin is gevraagd prioriteit te geven aan maatregelen  om stoffen zoals Bisfenol-A (BPA) zo snel mogelijk uit voedselverpakkingsmateriaal te weren. Deze brief is ook naar Kamerleden  gestuurd, die in de vaste Kamercommissies  zitten van milieu en van volksgezondheid. Tijdens twee AO's zijn inmiddels vragen gesteld en Minister Schippers deed tijdens het AO Geboortezorg de toezegging een verzoek bij het RIVM neer te leggen, in hoeverre voorlichting aan zwangere vrouwen nodig is.
 
CHILDPROTECT: LIFE+ project over hormoonverstorende stoffen met Gezinsbond en PAN Europe
www.childprotectfromchemicals.eu
 
WECF werkt samen met de Vlaamse Gezinsbond, PAN-Europe (Pesticides Action Network Europa) aan een LIFE+ project, genaamd CHILDPROTECT. LIFE+ projecten worden gefinancierd door het Directoraat Generaal Milieu van de Europese Commissie. Doel van het project is beleidsmakers, bedrijven, en consumenten bewust te maken van de problematiek van hormoonverstorende stoffen voor kinderen in onze leefomgeving.

www.eenveilignest.nl

www.wecf.eu

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer