De onrusten die zijn begonnen na de uitslag van de presidentsverkiezing van 27 december jl. houden het land in hun greep. De afgelopen week zijn er weer slachtoffers gevallen, vooral in steden als Nairobi en Kisumu (in West Kenia). Internationale bemiddeling levert nog niks op. Het wachten is op bemiddeling door Kofi Annan, de voormalige secretaris-generaal van de VN.
  
IKV Pax Christi onderkent het belang van de belangrijke rol die kerkelijke leiders spelen in de houding die gemeenschappen innemen t.a.v. het conflict. Het feit dat veel kerkelijke leiders niet duidelijk stelling nemen, of zelfs meegaan met de stroom, verhoogt alleen de noodzaak om ze te betrekken. 
  
Vrede- en verzoeningscomités
Een initiatief betreft het organiseren van vrede- en verzoeningscomités in kiesdistricten in het Westen van Kenia. Deze comités werken aan het herstel van de veiligheid in hun kiesdistrict. Ze bestaan uit vertegenwoordigers van de kerken, de middenstand, gekozen raadsleden en jongeren. Zij organiseren hulp aan de slachtoffers en proberen het normale leven weer op gang te brengen. Ook beïnvloeden ze via de gekozen raadsleden de landelijke politici. In sommige kiesdistricten is nu al minder geweld. Dit initiatief wordt gecoördineerd door partnerorganisatie Chemchemi.
  
Jongeren in de krottenwijken van Nairobi
Een ander initiatief betreft jongerengroepen in enkele (krotten)wijken in Nairobi. De krottenwijken zijn belangrijke brandhaarden in het huidige conflict. Jongerengroepen worden gestimuleerd niet naar geweld te grijpen, maar vreedzame oplossingen te zoeken om hun ongenoegen te uiten. Partnerorganisatie SOPA, die al langer werkt met jongeren in de sloppenwijken van Nairobi, coördineert dit initiatief.

www.ikvpaxchristi.nl

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer