Partnerbericht

Oprichting Tax Justice NL

Volgens het SOMO rapport "The Netherlands: A Tax Haven?" is Nederland een belastingparadijs voor multinationals. Door zich te vestigen in ons land kunnen buitenlandse bedrijven gebruik maken van gunstige fiscale regelingen en opbrengsten wegsluizen zonder daar de normale belasting over te betalen in het land van herkomst. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van hoge rentebetalingen aan een financieringsmaatschappij, maar ook in de vorm van royalties. Francis Weyzig, onderzoeker van SOMO: "Van alle buitenlandse directe investeringen wereldwijd loopt 13% via Nederland. Andere landen, ook ontwikkelingslanden, lopen daardoor belastinginkomsten mis. Tax Justice NL neemt dit soort nadelige gevolgen onder de loep."

 

Tax Justice NL vindt het tevens hoog tijd dat er naast campagnes voor schuldenkwijtschelding, betere handelsvoorwaarden en verhoging van de nationale budgetten voor ontwikkelingssamenwerking wordt gezocht naar alternatieve bronnen van financiering. Miranda Broersen van Oikos: "Om de Millennium Development Goals te halen zijn per jaar miljarden euro's extra nodig voor ontwikkelingshulp. Belasting op bijvoorbeeld valutatransacties kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren, zonder internationale financiële markten te belemmeren."

 

De officiële lancering van Tax Justice NL vindt vandaag plaats om 17.15 in de Idazaal in Den Haag. De pers is uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 's Avonds is er een publieksdebat met als titel "Belastingparadijzen: Wie betaalt de rekening?". Tijdens dit debat discussiëren Tweede-Kamerleden Paul Tang (PvdA), Jules Kortenhorst (CDA), Ewout Irrgang (SP) en Mart van de Ven (voorzitter commissie belastingen VVD) over de gevolgen van belastingontwijking voor ontwikkelingslanden en welke rol Nederland hierbij speelt.

 

Voor meer informatie zie: www.taxjustice.nl

www.taxjustice.nl