Partnerbericht

Oprichting Child Helpline International

Vele miljoenen kinderen pakken jaarlijks de telefoon en bellen een kinderhulplijn wanneer zij te maken krijgen met problemen waaraan zij zelf niet het hoofd kunnen bieden. Vele miljoenen kinderen krijgen daarmee troost, goede raad en daadwerkelijke hulp. Wereldwijd hebben inmiddels 50 landen zo’n telefonische kinderhulplijn. Deze functioneren over het algemeen goed, maar dat zou veel beter kunnen, wanneer er onderling zou worden samengewerkt.

De wens te komen tot een goed gecoördineerde en intensieve samenwerking tussen bestaande hulplijnen en de noodzaak voor het opzetten van nieuwe hulplijnen, heeft geleid tot de oprichting van Child Helpline International (CHI). CHI wordt gevestigd in Amsterdam en gaat zich onder meer inzetten voor het creëren van een internationaal kennis- en expertisecentrum, alsmede een wereldwijd netwerk van hulpverlening aan kinderen via de telefoon, Een mondiale database van ervaringen van kinderen zal door CHI worden ingezet bij de lobby voor de rechten van het kind.
Tijdens de aftrap presenteren hulplijnen uit 50 landen zich op een informatiemarkt en heeft de pers de gelegenheid met medewerkers van alle hulplijnen te praten.

Het aantal kinderen dat extra hulp en bescherming nodig heeft, neemt wereldwijd in alarmerend tempo toe. Kinderen die worden misbruikt, kinderen die zware arbeid moeten verrichten, kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld … Het zijn nog maar een paar voorbeelden van grove schendingen van kinderrechten, zoals die zijn vastgelegd in de VN-conventie voor de Rechten van het Kind.
Een telefonische hulplijn biedt kinderen met een hulpvraag een luisterend oor, goede raad en vaak concrete hulp op een zeer laagdrempelige manier, die bovendien gratis is en vaak 24 uur per dag bereikbaar. Daarmee is de telefonische hulplijn een belangrijk instrument, dat kinderen, waar ook ter wereld, beter in staat stelt daadwerkelijk op te komen voor hun rechten.

Ontwikkelingslanden

Juist in ontwikkelingslanden, waar grote groepen kinderen leven in extreem moeilijke omstandigheden, kan de hulpverlening via kinderhulplijnen van grote betekenis zijn. Dat blijkt uit de ervaringen in landen als India, Peru en Zimbabwe, waar intensief gebruik wordt gemaakt van de kindertelefoon. Onder meer op de Filipijnen en in India doen daarbij ook straatkinderen regelmatig een appèl op de hulplijn, waarmee het misverstand uit de wereld is, dat kinderen die op straat leven geen baat zouden hebben bij deze vorm van hulpverlening.
Child Helpline International gaat landen dan ook begeleiden in het opzetten en versterken van hulplijnen. De focus ligt daarbij op de meest marginale groepen kinderen in ontwikkelingslanden.

CHI gaat samenwerken met een groot aantal partners wereldwijd, waaronder (Telecom)bedrijven, media, overheidsinstanties en non-profitorganisaties. Deze partners dragen bij aan het noodzakelijke startkapitaal voor beginnende hulplijnen en versterken de hulplijnen in eigen land, onder meer door het promoten van de hulplijn bij kinderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jeroo Billimoria(Engelstalig): 020-5495592/ 06-51979252
of Ellen Vroonhof: 020-5495592/ 06-42230392