Het rapport documenteert 2.700 anonieme graven waarin vermoedelijk veel vermiste burgers begraven liggen.  Volgens de onderzoekers en de lokale bevolking  gaat het daarbij vooral om gewone burgers  en niet om militanten zoals de Indiase autoriteiten beweren. 

Het IPT is een organisatie van mensenrechtenactivisten in Srinagar, Indiaas Kasjmir, die gesteund wordt door vredesorganisatie IKV Pax Christi. Het rapport Buried Evidence is het tweede rapport over massagraven in Indiaas Kasjmir.  Het eerste rapport, Facts Underground, verscheen reeds in maart 2008. 

Naar aanleiding van het rapport Facts Underground trad  IKV Pax Christi in juli 2008  op als getuige-deskundige in de vergadering van de Subcommissie Mensenrechten van het  Europese Parlement.  Na de hoorzitting heeft het Europese Parlement de Indiase overheid opgeroepen een officieel onderzoek in te stellen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.

De mensenrechtenschendingen blijven een grote bron voor onrust in Kasjmir.  In Kasjmir is een troepenmacht gelegerd van meer dan 600.000 militairen en veiligheidsdiensten om naar schatting 2000 militanten te bestrijden. Het conflict over Kasjmir tussen India, Pakistan en de Kasjmiri oppositie gaat gepaard met mensenrechtenschendingen en onrecht op grote schaal. Dit maakt Kasjmir  een gevaarlijk kruitvat in de door terreur verscheurde  Zuidaziatische regio (Afghanistan/Pakistan/India).  Kasjmir blijft een Flashpoint in de regio zolang er verdwijningen, martelingen en buitengerechtelijke executies door de strijdende partijen plaatsvinden.  Met name de Indiase overheid, militairen en veiligheidsdiensten zouden hier verantwoordelijkheid in moeten nemen, meent IKV Pax Christi in samenspraak met Amnesty International en Human Rights Watch. Dat de Indiase overheid dit nalaat, is nu ook gedocumenteerd door de Kasjmiri IPT.

IKV Pax Christi acht het rapport Buried Evidence, met nieuwe dramatische feiten over de mensenrechtenschendingen in Kasjmir,  van groot belang . Sinds de opstand in 1989, worden er in Kasjmir ruim 8.000 personen vermist: het moet duidelijk worden wat er met hen  is gebeurd en wie er in die 2.700 anonieme graven liggen, opdat waarheid en gerechtigheid een kans krijgen.  Zonder gerechtigheid is er geen vrede mogelijk, niet  in Kasjmir noch in de wijdere regio.

IKV Pax Christi roept daarom de internationale gemeenschap en in het bijzonder  de Nederlandse regering alsook  het Europese Parlement,  op om opnieuw bij de Indiase autoriteiten aan te dringen op een onafhankelijk onderzoek. 

Kijk voor meer informatie op: http://www.ikvpaxchristi.nl/conflictgebieden_azie_kasjmir.htm.

 

http://www.ikvpaxchristi.nl/conflictgebieden_azie_kasjmir.htm.

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer