De tentoonstelling is opgedragen aan de campagne van Serious Request 2014.  Deze campagne vraagt aandacht voor vrouwen en meisjes, die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer worden van seksueel geweld. Een stille ramp die miljoenen vrouwen treft en beschadigt. Het Rode Kruis zet zich in voor opvang en herstel van vrouwen met een trauma door seksueel geweld, helpt deze vrouwen het leven op te bouwen, maar vraagt ook bij publiek, politie en strijdkrachten aandacht voor het recht van elk mens, elke vrouw, om zelf te bepalen over het eigen lichaam.

Zimbabwe is een land waar de mensen blij en gelukkig willen zijn. Maar ze dansen daar als het ware op een vulkaan. Een vulkaan van ongekend talent en werklust. Want de mensen in Zimbabwe willen veel van hun leven maken. Ondanks politieke spanningen, een HIV Aids crisis houden ze in Mutare de moed erin. Ze kijken terug op enige jaren van super inflatie en politieke onderdrukking. Toch gaat men door om vorm te geven aan het welzijn van de familie, zichzelf en de rest van de gemeenschap. Dat alles met de hoop dat het straks beter gaat in Zimbabwe.

HIV staat in Afrika voor Hope is Vital. Mensen in Mutare hebben dat ontwikkeld als levensstijl. Met een fototentoonstelling van intieme portretten van mensen die in bijzonder moeilijke omstandigheden vorm geven aan hun leven, geeft Dik Bol inkijk in deze dagelijkse realiteit in Zimbabwe. De tentoonstelling is onderdeel van het onderwijsproject van de stedenband Haarlem-Mutare en haar campagne 100 faces.  

Campagne 100 Faces.

Tussen Haarlem en Mutare bestaat al bijna 22 jaar een succesvolle samenwerking op het gebied van thuiszorg, sport, cultuur, huisvesting en hiv/aidsvoorlichting. Om de projecten voort te kunnen zetten is de campagne ‘100 FACES’ gestart waarin de gezichten van de mensen achter onze projecten worden getoond. Want: als als er niets gebeurt, staan de  peer educators (voorlichting voor en door jongeren over hiv/aids), caregivers (thuiszorg in de townships) en sportmedewerkers in Mutare binnenkort op straat. Daarom laten wij nu middels deze campagne aan Haarlem en omgeving zien wie deze mensen zijn, wat zij doen en wat het enorme belang en de hoopgevende resultaten van hun activiteiten in Mutare zijn We willen u in graag betrekken bij ‘100 FACES’ en met dit project laten we zien hoe u dit kunt ondersteunen. U kunt dit doen door zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief (gratis) of onze facebookpagina of onze website te bezoeken.

 

Stichting Stedenband Haarlem-Mutare                  

Postbus 5508, 2000 GM  Haarlem             

Telefoon: 023-5324008

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer