Partnerbericht

Op de foto met Donald Trump en Mahatma Gandhi?

Risicovrij leren beleggen
Markt voor Vrede is een online beursspel dat het handelen in aandelen koppelt aan een maatschappelijk vraagstuk. Deelnemers worden spelenderwijs gestimuleerd om na te denken over de wederopbouw in het conflictgebied DR Congo. Gedurende vier weken handelen de spelers in aandelen die gerelateerd zijn aan het vredesproces in dit gebied. Een financiële inleg is niet nodig noch noodzakelijk; beleggen is risicovrij. Wie het nieuws over DR Congo goed in de gaten houdt en het slimst handelt, wint 500 euro. Voor meer informatie en deelname: www.marktvoorvrede.org.

Tourdata
Vrijdag 13 maart: 11.00-15.00 uur.
Zaterdag 14 maart: 15.00-17.30 uur.

Initiatiefnemer Euro’s voor Vrede
Markt voor Vrede is één van de projecten van Euro’s voor Vrede. Stichting Euro’s voor Vrede zet zich in voor duurzame vrede. Zij informeert burgers op een frisse en prikkelende manier over de oorzaken van conflicten en inspireert hen om hun invloed aan te wenden om vrede te bevorderen.

http://www.congotrade.nl
http://www.marktvoorvrede.nl