People Unlimited 4.1
Het programma People Unlimited 4.1 bestaat uit vier samenhangende programma’s met een sterke nadruk op het stimuleren van vrouwenrechten, groen ondernemerschap en actief burgerschap. De alliantie steunt vooral initiatieven van lokale organisaties, netwerken en individuen waarin de actieve, betrokken burger centraal staat. Hivos directeur Manuela Monteiro: "Uiteindelijk zijn het burgers die bepalen hoe de samenleving eruit moet zien. Verenigd in politiek, in bedrijven of in sociale netwerken kunnen zij de nodige veranderingen in gang zetten. Media spelen daarin een onmisbare rol: ze geven burgers een stem, helpen een mening te vormen en vervullen een waakhondfunctie ten opzichte van overheden en bedrijfsleven".

Ingrijpende verandering nodig
Overal ter wereld stagneert democratisering, neemt fundamentalisme toe en wordt de natuur op een verwoestende manier uitgebuit. Om te voorkomen dat armoede, uitsluiting en onderdrukking ook in de toekomst op grote schaal hun tol eisen, is een ingrijpende verandering nodig van de inrichting van de wereldsamenleving. Een verandering van ingesleten normen en waarden, gegroeide privileges en opgebouwde machtsstructuren. De Hivos Alliantie kan samen met haar wereldwijde partnernetwerk een belangrijke motor zijn om die veranderingen te bereiken.’

hivos_400px

Hivos

Wij zijn Hivos, een internationale organisatie die zoekt naar nieuwe oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen. Met slimme projecten …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer