Hoewel de NGO's de ISAF missie verwelkomen roepen zij de militairen op zich terughoudend op te stellen bij de uitvoering van wederopbouw- en ontwikkelingsactiviteiten. In Afghanistan worden burgers en hulpverleners steeds vaker slachtoffer van het oplaaiende geweld. Als militairen zich naast hun defensietaken bezig gaan houden met ontwikkelingsactiviteiten, zoals het bouwen van scholen en het aanleggen van waterputten, kan dit de veiligheid van burgers en hulpverleners verder in gevaar brengen. Door het vervagen van de grenzen tussen militairen en hulpverleners worden zij door de Taliban en andere radicale groeperingen nog meer gezien als partijdig of als verlengstuk van de militairen, waardoor ze mede doelwit worden in de gewapende strijd.

 

De NGO's onderstrepen het belang van onafhankelijkheid en onpartijdigheid in de ontwikkelingssamenwerking. Wederopbouwactiviteiten moeten gebaseerd zijn op de behoeften van de bevolking en een bijdrage leveren aan de duurzame, lange termijn ontwikkeling van Uruzgan. De Provinciale Reconstructie Teams hebben daarentegen een militair doel: het vergroten van het draagvlak voor de ISAF missie onder de lokale bevolking. In het verleden is gebleken dat de militairen goede resultaten boeken met veiligheidsgerelateerde activiteiten, terwijl de uitvoering van wederopbouwactiviteiten vaak tekort schiet op het gebied van effectiviteit, efficiëntie en duurzaamheid.

 

De NGO's pleiten daarom voor een heldere scheiding tussen de rollen van militairen en hulpverleners. Militairen zorgen voor het verbeteren van de randvoorwaarden waaronder wederopbouw plaats kan vinden, waarbij ze zich vooral richten op de versterking op het lokale bestuur en de opbouw van het eigen Afghaanse veiligheidsapparaat. Zij trachten  een stabiele en veilige omgeving te creëren waarin de lokale bevolking met ondersteuning van NGO's kan werken aan de wederopbouw van Uruzgan. De hulpverleners zijn op hun beurt verantwoordelijk voor het ondersteunen van de Afghaanse overheid en civiele organisaties bij de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio. 

 

Gezien de toenemende onveiligheid in Uruzgan hopen de ontwikkelingsorganisaties dat de ISAF-missie erin zal slagen veiligheid en stabiliteit in de regio te brengen, waardoor meer ruimte wordt gecreëerd voor de duurzame sociale en economische ontwikkeling van Uruzgan.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer