Partnerbericht

Onno Ruding en Joop van den Ende in Raad van Advies Plan Nederland

De Raad van Advies van Plan Nederland, die vandaag voor het eerst bijeenkomt, voorziet de directie van Plan Nederland gevraagd en ongevraagd van advies over bijvoorbeeld programmaontwikkeling, ontwikkelingen in de markt of relaties met institutionele donoren en corporate partners. Daarmee levert de Raad een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie. Tjipke Bergsma, algemeen directeur van Plan Nederland: "We zijn trots op de betrokken adviseurs in onze Raad van Advies. De enorme kennis en ervaring die zij vertegenwoordigen en de relatieve afstand tot het dagelijks reilen en zeilen van Plan Nederland is voor onze visieontwikkeling van grote waarde. We zien een vruchtbare samenwerking vol vertrouwen tegemoet."

 

Leden van de Raad van Advies

In de Raad van Advies van Plan Nederland hebben zitting genomen:

De heer dr. H.O.C.R. (Onno) Ruding, voormalig minister van Financiën

Mevrouw A. (Alexandra) Cook-Schaapveld, verantwoordelijk voor The Royal Bank of Scotland in Europa;

De heer prof. mr. J. E. (Jaap) Doek, kinderrechtenspecialist en emeritus hoogleraar Jeugd- en Familierecht aan de Vrije Universiteit;

De heer J. (Joop) van den Ende, theaterproducent;

De heer drs. E. Ph. (Ewoud) Goudswaard, Algemeen Directeur ASN Bank;

Mevrouw prof.dr. A.G.Z. (Angeline) Kemna, ondernemer en hoogleraar Corporate Goverance aan de Erasmus Universiteit;

De heer drs. J. (John) Lintjer (CV), voormalig Vice-President Asian Development Bank;

Mevrouw drs. M.A. (Margot) Scheltema, Financieel Directeur Shell Nederland;

Rabbijn A. (Awraham) Soetendorp, voormalig rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in den Haag;

Luitenant-Generaal B.D. M.L.M. (Marcel) Urlings, Bevelhebber der Landstrijdkrachten in ruste en

De heer E.T. (Erik Thijs) Wedershoven, student en lid van de Roundtable of Worldconnectors, Global Youth Action Network en het Earth Charter Initiative.