Partnerbericht

Online Mapping helpt Nepal na aardbeving

Het Nepal Monitor Project is een online platform ontworpen om lokale organisaties te waarschuwen over mensenrechten- en veiligheidsincidenten in hun gebied. Zo kan iedereen eenvoudig incidenten delen met lokale, nationale en internationale organisaties. Het platform wordt nu ingezet voor ondersteuning van de coördinatie van hulp na de aardbevingen in Nepal.

Sinds de formele afsluiting van het project van  Peace Brigades International in Nepal in 2013, hebben we onze steun op verscheidene manieren voortgezet, o.a. door de ontwikkeling van een online waarschuwingssysteem. In de nasleep van deze tragedie is onze tool van onschatbare waarde gebleken. Er zijn nog zoveel mensen in het hele land die blijven worstelen om basisbehoeften te ontvangen en de verwoesting en afstanden maken het moeilijk iedereen te bereiken en dit goed te coördineren. Ook omdat het moessonseizoen snel nadert, is het een race tegen de klok om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare mensen de levensreddende hulp krijgen die ze dringend nodig hebben. 

Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie is Sindhupalchowk het zwaarst getroffen gebied in Nepal. De door de PBI ondersteunde organisatie COCAP, de Collective Campaign for Peace in Nepal, heeft hulpgoederen gedistribueerd in verschillende dorpscommissies van Sindhupalchowk. Op 24 mei zijn ook 1538 dekzeilen uitgekeerd aan de dorpscommissies van Lisankhu en Thulo Dhading. COCAP hoopt dat de leveringen van hulpgoederen en dekzeilen de slachtoffers van de aardbeving zullen helpen veilig te blijven tijdens de moesson regens, die in de komende weken worden verwacht. 

COCAP is een landelijk netwerk van 43 mensenrechten en vredes organisaties, gesitueerd in 29 districten van Nepal. COCAP is werkzaam op het gebied van de mensenrechten, vrede en sociale zekerheid sinds 2001. Het doel is om een ​​gemeenschappelijke ruimte te bieden voor leden, vrijwilligers en vrienden om gezamenlijk deel te nemen in het streven naar vrede, mensenrechten en justitie in Nepal.

COCAP leidt ook het door PBI ontwikkelde bescherming en conflictpreventie initiatief, het Nepal Monitor Project. Dit initiatief werd ontwikkeld door PBI en is eerder dit jaar officieel overhandigd aan COCAP. Het initiatief is gebaseerd op een online systeem ontworpen om lokale organisaties te waarschuwen over mensenrechten- en veiligheidsincidenten in hun gebied. Zo kan iedereen eenvoudig incidenten delen met lokale, nationale en internationale organisaties. Sinds de aardbeving, hebben PBI en de Nepal Monitor Project ook ondersteuning geboden aan Kathmandu Living Labs (KLL) 's inspanningen om de respons en het herstel op de ramp via de website QuakeMap.org te mappen. Klik hier om een ​artikel te lezen over de impact die groepen als KLL hebben op het herstel respons in Nepal.

 PBI zal de bevolking van Nepal blijven ondersteunen door middel van COCAP, de Nepal Monitor Project, en de KLL Mapping Project. Als u periodieke verslagen over mensenrechtenkwesties in Nepal wilt ontvangen, bezoek de Nepal Monitor Project op Facebook, of volg de Project op Twitter.

Als u netwerken heeft in Nepal, deel dan deze tools!'