In Nederland zitten er volgens CBS meer dan 17.000 leraren zonder baan. Dit terwijl er over een aantal jaar een tekort aan ervaren leraren ontstaat doordat veel leraren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Om deze periode te overbruggen en om de kwaliteit van onderwijs in bijvoorbeeld Tanzania te verbeteren wil VSO een deel van deze werkloze leraren inzetten. Echter, de huidige regelgeving bemoeilijkt deze oplossing.

Op dit moment is het nauwelijks mogelijk om uitkeringen te bevriezen als werkloze leraren langer dan zes maanden in het buitenland zijn. Ze verliezen bij terugkomst in veel gevallen hun recht op een uitkering. VSO pleit voor verandering van de regelgeving. Deze aanpassing biedt niet alleen kansen voor docenten zonder werk, maar er zijn meer voordelen. Nieuwe regelgeving bespaart de overheid kosten door uitkeringen van werkloze leraren te bevriezen. De Nederlandse onderwijssector profiteert van betere leraren doordat onderwijzers die op dit moment thuis zitten waardevolle werkervaring opdoen in Tanzania. Deze ervaring vergroot de kans dat zij voor het onderwijsvak behouden blijven. Belangrijk in het kader van het dreigende lerarentekort in het toekomstige Nederlandse onderwijs. Tot slot leidt de kennis van deze onderwijzers ertoe dat de kwaliteit van het onderwijs in Tanzania verbeterd. VSO heeft wereldwijd 200 banen in het onderwijs.

VSO wil een discussie op gang brengen en vragen wij jouw steun. Laat zien dat je voor aanpassing van de huidige regelgeving bent en zet online je handtekening! Als we meer dan 2.000 handtekeningen verzamelen, bieden wij deze aan de staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan.

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?
VSO nieuw

VSO Nederland

VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die door duurzame kennisuitwisseling werkt aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede. …

VSO heeft zo’n 900 vacatures per jaar in Afrika en Azië. VSO’ers werken in vrijwel alle beroepsgebieden: onderwijs, gezondheidszorg, business en management, IT, techniek en natuur (van landbouw tot visserij en natuurbeheer).

Wereldwijd werken er op dit moment zo’n 1.700 VSO’ers aan armoedebestrijding, waaronder 120 Nederlandse VSO’ers. Sinds de oprichting, in 1958, hebben meer dan 43.000 vakdeskundigen hun kennis en ervaring gedeeld in 140 landen. Vanuit Nederland zijn er totaal 1.500 VSO’ers uitgezonden.

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer