Partnerbericht

Omroep Groen: de eerste omroep die de aarde zendtijd geeft

Klimaatverandering is het grootste vraagstuk van onze tijd en verduurzamen onze grootste opdracht voor de komende jaren. Het water stijgt, de aarde raakt uitgeput en de biodiversiteit staat ernstig onder druk. Als er één ding is wat de aarde nodig heeft, is het aandacht. Daarom is er nu Omroep Groen. De eerste publieke omroep die de aarde zendtijd geeft.

Vernieuwing van het bestel
Klimaatverandering dwingt ons om na te denken over hoe we willen leven. De klimaatcrisis is meer dan een milieuprobleem: het is een breuk met ons oude denken. Maar binnen het publieke bestel wordt juist dit oude denken vertegenwoordigd. De thema’s duurzaamheid en klimaatverandering zijn nu versnipperd vindbaar bij de publieke omroep. Een groene themaweek voldoet niet. Het belang en de reikwijdte van het onderwerp wordt hier ernstig tekort mee gedaan.

Het is tijd om het bestel op z’n kop te zetten. Wat we nodig hebben is een nieuw verhaal. Het vergt durf om ons te verenigen in de vraag waar we naartoe gaan als mensheid. Maar het vergt ook geloof in een collectieve toekomst, in een wereld waarin onze opvattingen uiteen kunnen lopen maar waar we in de dialoog vooruitgang vinden. Het vergt ideeën die buiten de lijnen kleuren, en die groei op nieuwe manieren durven definiëren.

Een omroep voor iedereen
De toekomst gaat iedereen aan. Je hoeft niet links of rechts te zijn om belang te hechten aan schone lucht of droge voeten. Omroep Groen is een beweging voor klein en groot, voor jong en oud.

Bestaande ongelijkheden, o.a. op basis van gender, ras/etniciteit, seksuele identiteit, sociaaleconomische status, of beperking (en de manieren waarop die op elkaar inhaken) zorgen er ook nu al voor dat sommigen hard worden getroffen door de klimaatcrisis, terwijl anderen voldoende middelen en privileges hebben om uit de wind te kunnen blijven. Door het probleem vanuit alle kanten te benaderen, is Omroep Groen ervan overtuigd de grootsheid van het probleem te omvatten. Want, een vraag die nog te weinig gesteld wordt, is: wie betaalt de prijs van de transitie naar een duurzame samenleving? Klimaatverandering is ook een sociale transitie. En juist daarom moet er een omroep komen die inzicht geeft in hoe die transitie vorm krijgt in Nederland, zowel in de stad als in de provincies. Hoe die veranderingen in ons persoonlijk leven ingrijpen. Niet alleen door wat het kost of hoe het pijn doet, maar juist ook met wat het oplevert.

Klimaatverandering spaart niemand: Omroep Groen is er dan ook voor ons allemaal.

Verschillende perspectieven
Alle onderwerpen raken aan klimaatverandering. Of het nu gaat om onderwijs, economie, sociale zekerheid, kunst, cultuur of migratie. Vanuit dit perspectief bekeken, staan ons op elk vlak grote veranderingen te wachten. En die moeten we duiden, anders komen we er niet. Omroep Groen gaat programma’s maken waarin we de aarde vanuit allerlei verschillende invalshoeken centraal stellen: van documentaires en onderzoeksprogramma’s tot amusement, dramaseries en talkshows.

We moeten voorbij aan de standaard voorstander-tegenstander discussie aan een tafel. Door alleen polarisatie te verbeelden vergeten we het overgrote deel van Nederland, dat redelijk is en wars van extremen, maar wel een goed en helder verhaal wil. Het is tijd voor een inclusief verhaal, want de veranderingen zijn te groot en er staat te veel op het spel. Daarom is er nu Omroep Groen.

De omroep staat voor een grote uitdaging: 50.000 leden hebben voor het einde van het jaar. Dan pas krijgt de aarde zendtijd. Doe je ook mee en geef je de aarde een stem? Word lid van Omroep Groen!