Nederland is als lid van de Assessment and Evaluation Committee nauw betrokken bij het vredesakkoord in Soedan. Ook besteedt Nederland aanzienlijke bedragen aan ontwikkelingssamenwerking in Soedan, € 67 miljoen in 2009. Lundin heeft tijdens de burgeroorlog olie gezocht en gevonden in ‘Block 5A’. Daarmee bracht het in 1998 de oorlog naar dit gebied. Uiteindelijk zijn naar schatting 160.000 mensen op de vlucht gedreven en kostte de oorlog om controle van dit olieblok naar schatting 12.000 mensen het leven. 

In januari 2011 zal Zuid-Soeden in een referendum beslissen of het onafhankelijk wordt. Dat brengt risico’s op hernieuwde conflicten met zich mee. Onrecht uit het verleden dat niet is rechtgezet is een risicofactor. ECOS roept de ondertekenaars van het vredesakkoord, waaronder Nederland, op om de rechten van de slachtoffers te garanderen en zo verzoening mogelijk te maken.

Noot voor de pers:

Dinsdag 8 juni presenteert ECOS in Stockholm het rapport "UNPAID DEBT, The Legacy of Lundin, OMV and Petronas in Block 5A, Sudan 1997 – 2003". Op 10 juni zal in Chatham House, Londen, een ronde-tafel gesprek plaatsvinden waar Egbert Wesselink, coördinator van ECOS en programmaleider bij IKV Pax Christi, het rapport zal toelichten.

Voor meer informatie kunt u bellen met Helma Maas, persvoorlichter, 06 – 48.98.14.88 of met Kathelijne Schenkel die aanwezig is op de persconferentie in Zweden, 06 – 48.98.14.98

Op dinsdag 8 en woensdag 9 juni zijn Egbert Wesselink, coördinator van ECOS en programmaleider bij IKV Pax Christi, Ramadan Chan Liol, Secretaris-Generaal van de Soedanese Raad van Kerken (SCC) en James Koung Ninrew,  een van de slachtoffers van de olie-oorlogen, telefonisch bereikbaar voor interviews. Op 10 juni is James Koung Ninrew in Nederland.

U vindt het rapport op www.ikvpaxchristi.nl

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer