Vanaf komend schooljaar (2002-’03) zijn OALT- leerkrachten wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van het diploma Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2). Ze krijgen wel nog tot augustus 2004 de tijd om dit diploma te behalen. Vanaf 2000 stelde de gemeente Amsterdam/ Dienst Welzijn Amsterdam (DWA) cursusgeld voor bijscholing beschikbaar aan de scholen waar OALT- leerkrachten werkzaam zijn. Ook wees de DWA een drietal instellingen aan die deze bijscholingscursussen NT2 voor OALT- leerkrachten mogen verzorgen. Dat zijn: KIT Intercultural Communication, en de taalcentra van de VU en UvA. De OALT- leerkrachten mogen zelf aangeven bij welke instelling ze NT2 willen volgen. Van de 107 Amsterdamse OALT- leerkrachten kozen er 42 afgelopen schooljaar voor een cursus bij KIT Intercultural Communication, vertelt NT2 trainer Hanneke Leeuwerink. En: ook voor komend schooljaar zijn er alweer veel aanvragen.

Kleine groepen en persoonlijke benadering

‘Men kiest vooral voor KIT Intercultural Communication omdat wij werken met kleine groepen van 8 cursisten. Bij de VU en UvA zijn er 15 cursisten per groep. Wij kunnen de cursisten meer persoonlijke aandacht geven. Dat wordt zeer gewaardeerd. Een aantal OALT- leerkrachten is, vanwege de persoonlijke benadering die wij bieden, overgestapt naar het KIT. We werken hier bijvoorbeeld niet met vast lesmateriaal. Ik maak per groep een keuze. Uiteraard speel ik zoveel mogelijk in op de wensen en behoeften van de groep’, aldus Leeuwerink. De leerkrachten in de groepen die zij traint zijn vrijwel allemaal van Turkse en Marokkaanse herkomst. Daarnaast verzorgt ze de nascholingscursus NT2 voor de OALT- leerkrachten die Hebreeuws geven bij de Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider.

Rekening houden met culturele achtergrond, normen en waarden

‘Wij sloten goed aan bij de specifieke wensen en behoeften van Cheider. Zo wilde men de cursus graag in het eigen schoolgebouw volgen, omdat dat praktischer was. In de klas zijn de mannen en vrouwen namelijk door een kamerscherm gescheiden. En de vraag was om bij het cursusrooster rekening te houden met de Joodse kalender. Aan dat soort wensen voldoen wij graag. We houden binnen en buiten de les zoveel mogelijk rekening met de culturele achtergrond en de daaraan verbonden normen en waarden van de cursisten.’

NT2 training bij KIT Intercultural Communication
Expertise KIT Intercultural Communication

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer