Partnerbericht

Novib-partners in actie na vulkaanuitbarsting Congo

Het overgrote deel van het geld wordt besteed via de consortia die lokale organisaties naar aanleiding van de uitbarsting hebben gevormd en die actief zijn in Goma, Sake (ten westen van Goma), Bukavu en ook Rwanda. Het gaat hierbij om distributie van voedsel, medicijnen, keukenspullen en aanschaf van brandstof.
Een deel is besteed aan de vervanging van verloren gegane communicatiemiddelen.
Daarnaast is er aandacht voor de noodzaak van hervatting van reguliere programma-activiteiten van de Novib-partners.

In Goma is het “Comité de Crise des ONG Congolaises” gevormd om de slachtoffers te helpen in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Tevens wordt er dagelijks informatie verstrekt aan getroffenen en hulporganisaties over de situatie ter plekke.

In Bukavu is “Synergie d’Actions” actief met de eerste opvang van 10.000 – 15.000 ontheemden uit Goma, die in Bukavu hun toevlucht hebben gezocht. Ook zijn er 500 jerrycans water verspreid onder ontheemden in Sake en is er transport verzorgd voor mensen van Sake naar Bukavu.

De lokale gezondheidsorganisatie Asrames, ook een partnerorganisatie van Novib, is nog steeds operationeel en haar voorraad medicijnen is nog intact. Deze medicijnen ter waarde van € 340.000 worden aan diverse internationale hulporganisaties geleverd, o.a. het Internationale Comité van het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en de Wereld Gezondheids Organisatie. Een ander deel van de voorraad is bestemd voor de reguliere verspreiding over alle gezondheidsdistricten van de provincie Noord-Kivu (3,5 miljoen inwoners).

Ook Rwandese partnerorganisaties van Novib hebben zich verenigd om hulp te bieden aan Congolese vluchtelingen.

Novib’s zusterorganisatie Oxfam GB (Groot Brittannië) heeft hulpgoederen ter waarde van € 245.000 ingevlogen ten behoeve van water en sanitatieprojecten en onderdak voor vluchtelingen om de uitbraak van epidemieën te voorkomen.
Zusterorganisatie Intermon Oxfam (Spanje) heeft € 120.000 beschikbaar gesteld voor hulpverlening via lokale organisaties.

Novib ondersteunt sinds 1986 diverse Congolese maatschappelijke organisaties, o.a. op het gebied van gezondheidszorg, plattelandsontwikkeling, versterking van het maatschappelijk middenveld, vredesinitiatieven en verbetering van de positie van vrouwen. Door haar langdurige relaties met lokale organisaties en haar goede contacten met verscheidene internationale organisaties hoopt Novib de samenwerking tussen deze verschillende niveaus te bevorderen. Novib’s partnerorganisaties staan dicht bij de lokale bevolking en zijn daardoor goed in staat snel en flexibel te reageren.

Novib