Partnerbericht

Novib Muntjesactie gaat weer van start

Veel mensen houden na de zomer buitenlandse munten over. Banken wisselen dit meestal niet om en met de invoering van de euro heeft bewaren ook geen zin meer.
Leerlingen van de deelnemende scholen halen de muntjes op bij familie, buren en kennissen. Ook mensen die zelf vakantiemuntjes willen inleveren, kunnen dat doen, bijvoorbeeld bij de deelnemende bibliotheken.

Traditie

Novib organiseert de Muntjesactie al zo’n 15 jaar. De fondswervende actie op scholen wordt ondersteund door lesmateriaal. Kinderen in Nederland kunnen zich op deze manier inzetten voor kinderen elders in de wereld.
Scholen en bibliotheken kunnen rechtstreeks meedoen of via Novib vrijwilligersgroepen. Aanmelden kan nog tot 21 september 2001. Voor meer informatie www.novib.nl/muntjesactie.
In verband met de invoering van de euro zal de Novib Muntjesactie in zijn huidige vorm verdwijnen. We hopen dan ook op een recordopbrengst.
In 2000 deden er ruim 1250 basisscholen mee en bracht de Novib Muntjesactie zo’n f 900.000,- op.
Novib zal ook in de toekomst blijven doorgaan met een fondswervende actie voor scholen.

Doel actie: ‘Het einde van armoede begint op school’

Onderwijs is in grote delen van de wereld allerminst vanzelfsprekend.
880 miljoen mensen zijn analfabeet en 125 miljoen kinderen gaat nooit naar school. De Novib Muntjesactie 2001 staat daarom in het teken van onderwijs. De opbrengst gaat naar partnerorganisaties die zich inzetten voor onderwijs in Bangladesh, Burkina Faso en Guatemala.

CDRO in Guatemala

Tijdens de Muntjesactie 2001 staat de partnerorganisatie CDRO in Guatemala centraal. Deze organisatie richt zich op onderwijs voor kinderen van Maya afkomst. 62% van deze kinderen kunnen niet lezen en schrijven. De staatsscholen (die er te weinig zijn) zijn ingesteld op Spaanstalige en sluiten niet aan bij de leefwereld van de Maya’s. CDRO organiseert in de provincie Totonicapan, waar bijna iedereen Maya is, onderwijs in de eigen indiaanse taal. Dit onderwijs gaat uit van de Maya-filosofie over natuur en kosmos.

Landelijke start

In het zuiden van Nederland gaan de kinderen het eerst weer naar school.
Op 30 augustus a.s. zal Jody Bernal het officiële landelijke startsein geven voor de Novib Muntjesactie, om 14.00 uur op Basischool De Link, Bevrijdingshof 1a te Oss.