Partnerbericht

No party with Bacardi op Mensenrechtendag

De werkomstandigheden van de arbeiders op de suikerrietplantages in Midden-Amerika zijn extreem zwaar. Daardoor krijgen opvallend veel landarbeiders al op jonge leeftijd de nierziekte CKDnT.

CNV Internationaal heeft onderzoek laten doen naar de oorzaken van de problemen. Wat blijkt? De extreem lange werkdagen, te weinig pauzes, zwaar lichamelijk werk, te weinig drinkwater in combinatie met de extreme hitte, vormen samen een dodelijke cocktail.

Naast deze concrete problemen, spelen meer fundamentele misstanden, zoals met name schendingen van arbeidsrechten en het niet betalen van een leefbaar loon. Voor suikerriet-kappers is het bijna onmogelijk om zelf op te komen voor hun rechten, omdat ze zich van hun bazen niet mogen aansluiten bij een vakbond.

CNV Internationaal start daarom in de week van Mensenrechtendag 10 december een actie. Doe mee, ga naar www.nopartywithbacardi.nl en roep drankproducent Bacardi op te zorgen dat een aantal concrete oplossingen doorgevoerd wordt: