Partnerbericht

Nieuwe voorzitter PBI Nederland

Jan van Montfort is vijftien jaar ontwikkelingswerker geweest, met name in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika.Tegenwoordig heeft hij zijn eigen adviesbureau voor MKB-bedrijven in Nederland en Afrika en is hij directeur van de Free Energy Foundation, die zonne-energie in Afrika promoot via lokale ondernemers. Hij heeft van dichtbij kunnen ervaren wat het betekent om in een conflict als dat van Colombia of Angola te wonen en dat moedige mensen, die zich op geweldloze wijze sterk maken voor de dialoog en vrede, onmisbaar zijn in dergelijke omstandigheden.

 

"Immers, het einde van conflicten en het begin van vrede komt bijna altijd voort uit de inzet van burgers die vreedzaam willen leven en zelden door middel van gewelddadig ingrijpen. Voorvechters van vrede, die zich tegen geweld en verdere escalatie verzetten en ervoor kiezen om misstanden op een geweldloze wijze openbaar te maken, verdienen niet alleen steun, maar zijn uiteindelijk de bouwstenen voor een nieuwe, vreedzame samenleving."

 

Wat Jan betreft mag in Nederland meer aandacht geschonken worden aan het werk van de vredesactivisten die PBI ondersteund. Het bewustzijn, bij politici en het publiek, over het belang van geweldloze vredesactivisten in conflictueuze gebieden moet verhoogd worden. Voor PBI ligt de uitdaging in het verspreiden van informatie over het belang van vredeswerkzaamheden die idealiter economische- en politieke belangen zouden moeten overschaduwen. 

Het voorzitterschap bij PBI-Nederland ervaart hij als een prettige manier om zijn ervaringen en ambities als ontwikkelingswerker, manager en burger in conflictgebieden te gebruiken in combinatie met zijn huidige werkzaamheden. Zijn eerste indruk is positief: "PBI zit vol met gedreven en tot op het bot gemotiveerde vrijwilligers en is uniek qua aanpak. Met weinig mensen en middelen wordt er veel bewerkstelligd."

  

"Het zou daarom mooi zijn als PBI over een vijftal jaren niet alleen een rijkere en grotere organisatie is, maar ook een invloedrijkere, waarvan veel Nederlanders het belang inzien en wier doelstellingen op brede erkenning en steun kunnen rekenen."