De in 2004 overleden historicus Prof. Dr. B.H. Slicher van Bath, bij leven lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en oudhoogleraar van de Rijksuniversiteiten Groningen en Leiden, van de Landbouwuni-versiteit Wageningen en de Katholieke Universiteit Nijmegen, heeft bij testament een legaat nagelaten aan het CEDLA dat mede de naam draagt van zijn in 2009 overleden echtgenote, J.P. de Jong. Het doel van het Fonds is de bevordering van de studie en het onderzoek van de geschiedenis van Latijns-Amerika van vijftienhonderd tot de vroege twintigste eeuw, met name door het verlenen van financiële steun aan historisch onderzoek. Als beursaal komen in aanmerking beoefenaren der historische wetenschap die zich voorbereiden op een doctorsgraad of een overeenkomstige graad hebben bereikt en zich aantoonbaar voorbereiden op een vervolgonderzoek of publicatie. Zij moeten in Europa of in Latijns-Amerika zijn geboren. Onder Latijns-Amerika wordt verstaan het gebied omvattende de staten in Amerika waarin het Spaans of Portugees als officiële talen worden gebruikt.

Jaarlijks stelt het SvB-dJ Fonds vier onderzoeksbeurzen beschikbaar van elk maximaal € 10.000 euro.

Aanvragen dienen te bestaan uit de volgende elementen:

– Een omschrijving van het onderzoek, inclusief planning en begroting waarin wordt aangegeven voor welk deel en voor welk
specifiek doel een eventueel toegekende beurs zal worden besteed (max. 2000 woorden)

– Een kort Curriculum Vitae

– Een aanbevelingsbrief van de beoogde begeleider van het onderzoek

Van de beursalen wordt verwacht dat zij bereid zijn hun onderzoek publiekelijk te presenteren op het CEDLA, bijvoorbeeld in de vorm van een lezing of een publicatie. Tevens is het verplicht bij publicaties voort-komend uit het onderzoek melding te maken van de beurs. De deadline voor de aanvragen is 31 maart 2012.

Aanvragen dienen te worden gestuurd naar:
secretariat@cedla.nl, onder vermelding van “Slicher van Bath-de Jong Fonds”

Meer inforamtie:

CEDLA Secretariat
Monday to Friday: 9 – 17.00 hours.
Telephone: +31 20 525 3498 / 2521
Fax: +31 20 625 5127
Email: secretariat@cedla.nl
Website: www.cedla.uva.nl

cedlafbstroke

CEDLA, Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika

CEDLA IS TURNING 50 THIS YEAR! Founded in 1964, the Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA) is celebrating its 50th …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer