U heeft hiermee in uw handen een overzicht van fondsen die soms, vaak of voortdurend bijdragen aan projecten zoals de uwe.

Tezamen met het eerste boek kunt u nu niet alleen laten zien dat uw eigen stichting effectieve ontwikkelingssamenwerkingsprojecten uitvoert vanuit een kleine, doch professionele organisatie, maar heeft u ook de namen van een flink aantal organisaties die uw werk kunnen ondersteunen.

 

U kunt het boek nu bestellen door een e-mail te sturen naar bestelling@bureauinternationalesamenwerking.nl onder vermelding van ‘fondsenboek 2010‘. In uw e-mail dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:

 

Naam van uw stichting (indien van toepassing):

Voor- en Achternaam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoonnummer vast:

Telefoonnummer mobiel:

E-mailadres:

Betreft: Het kleine fondsenboek 2010

Aantal gewenste exemplaren:

 

U krijgt vervolgens een bevestiging van uw bestelling en ontvangt het boek binnen 7 dagen per post.

De kosten van het boek zijn € 54,95. De verzendkosten neemt BIS voor haar rekening.

De factuur wordt met uw boek meegezonden en dient binnen 7 dagen voldaan te zijn.

 

Kijk ook eens op onze website www.bureauinternationalesamenwerking.nl. Ook daar is het boek uiteraard te bestellen!

 

Wilt u niet het boek bestellen, maar heeft u een andere vraag aangaande uw stichting of uw projecten, dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht!

 

 

BIS Bureau Internationale Samenwerking                         

Postbus 789                                                                         

5000 AT Tilburg                                                                   

Tel:          013-7518405

Website: www.bureauinternationalesamenwerking.nl

E-mail:    info@bureauinternationalesamenwerking.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer