Partnerbericht

Nederlandse visserij wordt steeds duurzamer

In 2006 liet de eerste Nederlandse visserij zich meten tegen de MSC-standaard voor duurzame visvangst. Deze Noordzee haringvisserij is sindsdien gecertificeerd, en visserijen op 19 andere vissoorten volgden. En het goede nieuws is dat steeds meer Nederlandse vissers op die manier werken. Inmiddels neemt zo’n 80% van de Nederlandse visserij deel aan het programma, zowel gemeten in aantal schepen als in het volume aangelande vis in 2019. En dat is nodig om overbevissing tegen te gaan en onze bijzondere onderwaterwereld te beschermen. Duurzame visserijen overal ter wereld zijn te herkennen aan het blauwe MSC-keurmerk. Visserijen die MSC-gecertificeerd zijn, werken alleen in gebieden waar genoeg vis is én blijft. Ze beperken hun impact op de onderwaternatuur, en houden zich aan belangrijke regels en afspraken.

 

Visserijen blijven werken aan verdere verduurzaming

Nederlandse vissers zijn actief in Noord Europese wateren. In Nederland zijn de Noordzeekustzone, Waddenzee en de Zeeuwse Delta een paar van de bijzondere natuurgebieden waarin MSC-gecertificeerde vissers als rentmeesters van de zee zorgen dat de natuur behouden blijft en er geen overbevissing is. Wie een MSC-certificaat wil krijgen én houden, moet blijven werken aan verbetering. De Nederlandse vissers kregen de afgelopen 15 jaar ruim 100 verbeteropdrachten. De helft van die verbeteringen is inmiddels gerealiseerd. Zo past de ene visserij zijn netten aan, een ander mijdt mosselbanken of belangrijke leefgebieden voor jonge vissen, vogels of zeehonden, een ander onderzoekt hoe koudwater koraal kan worden beschermd of bijvangst van beschermde dieren zoals haaien lager kan – want die hebben we in de Noordzee. Er is al veel veranderd in en op het water, maar er staat ook nog een hoop te doen. In het “Stand in het water 2020”- rapport op www.msc.org/nl staat een analyse van alle 125 beoordelingen en controles die de afgelopen 15 jaar zijn uitgevoerd om te toetsen of visserijen het MSC-keurmerk mogen dragen.

NGO’s, wetenschappers, visserijen zijn een onderdeel van het certificeringsproces

Wetenschappers en natuurorganisaties zoals Stichting de Noordzee en de Waddenvereniging dragen bij aan het MSC-programma. Zo worden de laatste wetenschappelijke inzichten meegenomen, en wordt verzekerd dat rekening wordt gehouden met de andere vissen, dieren en planten die in het beviste gebied leven. Wetenschappers, visserijen, stakeholders en NGO’s kunnen allen deelnemen aan dit proces. Uiteindelijk beslist een onafhankelijk auditor of een visserij een certificaat krijgt en behoudt.

MSCS MONDIALE MISSIE

MSC’s ambitie in 2020 was om 20% van de wereldwijde wilde visvangst in het MSC-programma te hebben. Oktober 2020 waren 17,4% van alle visserijen betrokken in het MSC-programma, en nog eens 8% in ons overgangsprogramma.Eind 2020 namen wereldwijd zo’n 400 visserijen deel aan het MSC-programma. Nederlandse vissers zijn actief in 11 MSC-gecertificeerde visserijen. Samen zijn de Nederlandse MSC-certificaten goed voor ongeveer 2% van de wereldwijd gecertificeerde vangsten. Hoewel bescheiden in aandeel, dragen zij zeker bij aan de mondiale doelen van MSC. Om overbevissing wereldwijd een halt toe te roepen, heeft MSC als doel gesteld voor 2030 dat 30% van de wereldwijde mariene vangsten uit een duurzaam beheerde visserij komt.  In Nederland is MSC door Milieu Centraal erkend als top-keurmerk en internationaal wordt het MSC-programma door de Verenigde Naties erkend als tool in behalen van het Sustainable Development goal 14 “leven in het water” (SDG14).