Partnerbericht

Nederlandse troepen moeten zich ver van drugsbestrijding houden, waarschuwt een nieuw rapport

"Politici zien de Taliban, drugshandelaren en opiumvelden met dezelfde vertekende logica: als verdorven elementen die moeten worden gedood, gearresteerd en vernietigd, om hun aantal te verminderen net zolang tot ze helemaal verdwenen zijn", aldus Martin Jelsma, coördinator van het  TNI Drugs & Democracy Programme. "Maar het probleem is gecompliceerd en snelle, simpele oplossingen bestaan helaas niet."

Inmiddels zijn de opiumvelden in Afghanistan weer ingezaaid en alles wijst erop dat ook de komende oogst weer massaal zal worden. Uruzgan, waar Nederlandse troepen aanwezig zijn, is de vierde opium producerende provincie van het land. Voorstellen voor een harde aanpak behelzen de inzet van NATO troepen in drugbestrijding, en het gebruik van repressieve maatregelen om de opium oogsten te vernietigen, waaronder besproeiing met herbiciden en schimmels.

"Onder geen beding mag vernietiging van opiumvelden plaatsvinden voordat er alternatieve bronnen van inkomsten voor boeren zijn gecreëerd", zegt Jelsma. "Dit zal anders tot een grote humanitaire ramp voor de straatarme plattelandsbevolking leiden. Een intensivering van de 'oorlog tegen drugs' in Afghanistan zal bovendien alleen maar het conflict versterken. Dit is het laatste wat het land nodig heeft."

De toenemende geweldspiraal en de groeiende opiumproductie zijn twee factoren die elkaar op dit moment versterken. Maar het is van groot belang te begrijpen dat er geen simpel oorzakelijk verband tussen de  twee bestaat. Beide zijn het gevolg van dezelfde langdurige problemen  van het
land: het gebrekkig functioneren van het overheidsapparaat om  veiligheid en diensten te leveren, de schrijnende armoede waarin het  overgrote deel van de Afghaanse bevolking leeft en de teistering van de  bevolking door warlords en door de internationale troepenmacht.

Al deze factoren leiden tot een verdere verwijdering tussen de bevolking van Afghanistan en de staat, die, gesteund door de internationale gemeenschap, het land na jaren van burgeroorlog weer probeert op te bouwen. Zolang deze problemen niet worden aangepakt, zullen pogingen om het geweld en de opiumproductie te verminderen gedoemd zijn te mislukken. Bovendien zullen repressieve maatregelen alleen maar leiden tot een toename van de problemen en spanningen.

"De internationale gemeenschap moet aanvaarden dat dit probleem niet in een handomdraai kan worden opgelost", zegt Jelsma. "Gebruik van militair geweld in drugsbestrijding moet daarom ten alle tijden worden vermeden.
De international troepenmacht, waaronder de Nederlandse missie, moet  zich hier verre van houden, in welke vorm dan ook."

Het volledige rapport, Losing Ground: Drug Control and War in Afghanistan is beschikbaar online:

http://www.tni.org/reports/drugs/debate15.htm

Voor meer informatie:

Martin Jelsma, cel -31-6-5571 5893
Tom Kramer, cel -31-6-5260 6294

http://www.tni.org/reports/drugs/debate15.htm