Na toespraken van onder meer CNV-voorzitter Doekle Terpstra, Hans Verploeg van de NVJ, Laurien Lubbers van Amnesty International en de voordracht van een officiële verklaring van een moeder van wie twee zonen zijn gevangen gezet, zullen de kamerleden Bert Koenders (PvdA), Kathleen Ferrier (CDA) en Boris Dittrich (D66) de petitie namens alle organisaties aan de ambassadeur van Cuba aanbieden. De actie begint om 12.00 uur en zal 61 minuten duren, één symbolische minuut voor elke politieke gevangene waarbij de namen en portretten van "Los 75" worden getoond.

Vrijdag 18 maart is het twee jaar geleden dat de Cubaanse autoriteiten de kans grepen om zijn meest geduchte binnenlandse tegenstanders de mond te snoeren. Terwijl de hele wereld gespannen de ontwikkelingen in Irak volgde, werden Cubaanse journalisten, vakbondsleiders en aanhangers van het democratische 'Varela Project' zonder enige vorm van berechting veroordeeld vanwege 'het schenden van de staatsveiligheid'. De straffen van "Los 75" variëren van 6 tot 28 jaar, bij elkaar opgeteld goed voor 1454 jaar. Als antwoord besloten toen alle landen van de EU tot diplomatieke sancties.

Vanwege de internationale druk zijn in 2004 veertien mensen voorwaardelijk vrijgelaten, om gezondheidsredenen. Vervolgens heeft de EU in januari 2005 een einde gemaakt aan de strafmaatregelen en de relatie met Cuba hersteld, de hoop uitsprekend dat de rest van "Los 75" alsnog wordt vrijgelaten en de mensenrechten situatie wordt verbeterd. De 'vrijlatingen' betekenen echter nog niet dat het structurele repressieve beleid van de Cubaanse overheid is veranderd. Het lijkt er eerder op dat ook nu weer politieke gevangenen zijn misbruikt als politiek wisselgeld om de gunst van Europa veilig te stellen. Daarbij komt dat in 2004, naast de vrijlatingen, 22 andere mensenrechtenactivisten zijn opgepakt en vastgezet, waardoor het aantal gewetensgevangenen alleen maar is toegenomen.

Cuba is een van de landen met de meeste politieke gevangenen ter wereld. Het aantal gewetensgevangenen ligt volgens de (verboden) Cubaanse Commissie van Mensenrechten CCDHRN al jaren rond de driehonderd. Amnesty International spreekt over gevallen van mishandeling, foltering en onthouding van medische zorg in de gevangenissen. Velen van hen verkeren onder mensonterende omstandigheden, zonder hoop op verbetering of internationaal toezicht op hun situatie. Het is de bedoeling dat Europa hen niet vergeet.

Noot voor de redactie:
De demonstratie vindt vrijdag 18 maart plaats voor de Cubaanse ambassade, Scheveningsweg 9 in Den Haag van 12.00 tot 13.01 uur.

Voor de petitie of mediaverzoeken kunt u zich richten tot:
Karen Mol
Secretariaat Cuba Actie 18 maart
T: 070 31 18 824
M: 06 48 97 4785
E: kmol@bbo.org

CNV
Amnesty International
Pax Christi
NVJ

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer